SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství tvořit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Na této stránce je patrný průběh přípravy SCLLD, včetně jeho projednávání s veřejností.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD):

MAS Boleslavsko aktualizovalo SCLLD podle pokynů řídícího orgánu:

MAS Boleslavsko aktualizovalo Finanční plán a indikátory podle pokynů řídícího orgánu:

Popis zapojení komunity, průběh přípravy SCLLD a jeho projednávání:05Lis 2015

Projednání rozpracované SCLLD a vytvoření tematických skupin, diskuse s externím konzultantem, jednotlivé zájmové skupiny mají za úkol projednat svoje téma v termínu do 25.11.2015, současně proběhla valná hromada MAS Boleslavsko

05Lis 2015

Tematické skupiny vytvořené na jednání dne 5.11.2015 jednali o prioritách a potřebách území. Vedoucí jednotlivých skupin barevně rozlišili priority dle počtu hlasů jednotlivých členů skupiny. Výsledky jednání tematických skupin byly předány ke zpracování externímu konzultantovi, který na základě priorit dopracoval návrh SWOT analýzy.

Přehled tematických skupin a jejich členové:

TPS A:
Tematická skupina A pracovala per rollam, v zápise barevně rozlišené priority v závislosti na počtu hlasů jednotlivých členů tematické pracovní skupiny

TPS B:
Tematická skupina B pracovala per rollam,

30Říj 2015

říjen 2015 (19.-30.10.) – Dotazníkové šetření č. 2 – elektronický dotazník zaslán e-mailem všem zástupcům měst a obcí, podnikatelským subjektům, zemědělcům a zájmovým organizacím (odesláno z e-mailu MAS)

07Kvě 2015

Definování zájmových skupin a jejich členů, schválení orgánů MAS prezenční listina

08Dub 2014

Informace o záměru založení místní akční skupiny v regionu Mladé Boleslavi, vysvětlení podstaty a zjišťování zájmu členství v MAS i potřeb jednotlivých obcí