Pro rodiny s dětmi

Prezentace spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny

Prezentace spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v obci s rozšířenou působností Mladá Boleslav je výstupem, který vznikl v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Prezentace se nezaměřuje pouze na problematiku ohrožených dětí. Snaží se zvýšit informovanost aktérů, kteří se s dětmi a jejich rodinami přirozeně setkávají, o dostupných možnostech pomoci a podpory v síti služeb v regionu, i za jeho hranicemi. Součástí prezentace je adresář služeb pro děti a služeb pro rodiče s aktivními odkazy na webové stránky konkrétních organizací nebo odborníků napříč resorty. Snaží se tak podpořit možnosti aktérů (obcí, škol, lékařů aj.) nabízet dětem a jejich rodinám včas vhodnou odbornou pomoc a snížit tak rizika vedoucí k ohrožení dítěte.

Webová adresa Právo na dětství

Kliknutím na obrázek se prezentace otevře.