16Bře 2023

Dne 23. 3. 2023 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 16:00 hodin v jednacím sále Radnice v Bakově nad Jizerou, Mírové nám. 10.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 9 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 8 projektů.

Pozvánka