23Čvn 2021

Dne 8. 7. 2021 se od 9:00 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova a schválení 8. výzvy v IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III včetně hodnotících kritérií pro věcné hodnocení.

Pozvánka

 

17Čvn 2021

Dne 24. 6. 2021 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 10:00 v zasedací místnosti MAS na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 9 projektů.

Pozvánka