Řepov

Obec Řepov se nachází v okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi dva kilometry východně od Mladé Boleslavi. Počet obyvatel obce se pohybuje kolem 700.

Obec se nachází v průmyslovém regionu, kterému dominuje automobilový závod Škoda Auto, a.s. V návaznosti na Škoda Auto, a.s. má v Řepově sídlo několik firem – ITW Pronovia, spol. s.r.o., M. Preymesser logistika, spol. s r.o., DUVENBECK LOGISTIK, s.r.o. a další firmy jako Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., LASVIT MB s.r.o.

Dopravní obslužnost

Okolo obce probíhá silnice první třídy 1/16 Mladá Boleslav – Řepov – Jičín – Trutnov. Ve vzdálenosti 1,5 km lze najet na dálnici D10 Praha – Mladá Boleslav – Turnov. V obci se dále nachází vlaková zastávka Řepov. Do obce zajíždí Městská hromadná doprava Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o.

Vybavenost a život v obci

Funguje zde školka, obec nemá Základní školu. Obecní policie zřízena není. Rovněž zde není pošta ani praktický lékař. Nachází se zde jedno restaurační zařízení. Sportovní sdružení zde zastupují fotbalový klub TJ Sokol Řepov a Baráčníci Řepov. Oba spolky jsou velmi aktivní a zajišťují pro občany mnoho společenských a sportovních akcí. V parku u obecního úřadu se nalézá dětské hřiště. Poblíž parku přes potok Klenice je umístěno víceúčelové hřiště a hřiště s umělou trávou a osvětlením. Na okraji obce směrem na jih se nalézá fotbalové hřiště.

Po stopách historie

Obec vznikla v roce 1787 na pozemcích městského dvora a ovčína. Které byly ve vlastnictví města Mladá Boleslav. Rozsáhlé archeologické nálezy potvrdily v katastru obce keltské sídliště, které bylo obýváno od 4 do 1 století před naším letopočtem. Obec byla původně zemědělskou obcí. Díky zjištění, že složení půdy je vhodné pro výrobu stavebních materiálů, zde byla na počátku 20 století vybudována cihelna.

Za přírodou

Chlum

V těsné blízkosti Řepova se nachází Přírodní park Chlum. Je to chráněné území, které bylo vyhlášeno v roce 2000 a bylo zařazen do evropsky významných oblastí Natura 2000.

Nachází se zde naučná stezka Chlum, která prochází nejhodnotnější částí přírodního parku na Mladoboleslavsku. Rozkládá se na téměř celém území Chloumeckého hřbetu, který pokrývají listnaté lesy a luka. Vyskytují se tu ohrožené druhy rostlin.

NS Chlum u Mladé Boleslavi seznamuje s přírodou a archeologickými nálezy této lokality. Trasa NS Chlum vede převážně přírodním zpevněným terénem a z menší části i po asfaltové cestě. Tento pěší okruh mohou za sucha absolvovat i zdatnější rodiče s terénním kočárkem.

Klenice

Obcí Řepov protéká říčka Klenice, která pramení jihovýchodně od obce Libošovice na svazích Nepřívěcké hůry ve Vyskeřské vrchovině v CHKO Český ráje. Z Českého ráje do Řepova je to přibližně téměř 25 km, to je cesta, kterou urazí voda Klenice od pramene k soutoku s Jizerou. Kudy protéká, jaké jsou její přítoky a jaká byla historie života kolem ní, to je námět knihy Václava Šolce „Mlýny na Klenici“, který žije v obci Řepov.

 

 

 

Cyklotrasy

Pro milovníky kol a zároveň přírody je Řepov výchozím bodem pro různě náročné trasy, které vedou proti proudu Klenice směrem do Českého ráje, ale i směrem na Dobrovice, právě přes Přírodní park Chlum. Mladá Boleslav v roce 2017 vybudovala novou cyklostezku směrem k Řepovu. Součástí celého projektu je i speciální zvedací lávka přes Klenici.  Na cyklostezku, která začíná u dálnice D 10 a končí na hranici katastru Řepova bude Obec Řepov v roce 2018 navazovat a vybuduje cyklostezku přes svoje katastrální území. Do budoucna by tato cyklostezka měla pokračovat i dále na Kolomuty a Březno.

Zajímavosti

Zvonička  – z roku 1825

Zvonička byla v minulých letech rekonstruována a byl zakoupen nový zvon, protože předchozí někdo ukradl. Na zvoničce je umístěna pamětní deska občanům Řepova, kteří padli nebo se nevrátili z bojů 1. světové války. Zvonička byla v roce 2009 vysvěcena sv. Janu Nepomuckému. Vysvěcení provedl Monseigneur Jan Baxant, 20.biskup litoměřický.

Dále se v obci nachází náboženská památka Socha Panny Marie s podstavcem. Tento pomník nyní čeká rozsáhlá rekonstrukce. Památka je z roku 1758.

Na místním hřbitově se nachází upravený památník padlým po 2. světové válce.

Tipy na výlety v okolí

Hrad Mladá Boleslav – 4 km

Letecké Muzeum – 4 km

Zřícenina hradu Michalovice – Putna –  6 km

Lanovka Liberec – Černý vrch je ve vzdušné vzdálenosti 37 km od obce Řepov.

Máchovo jezero – je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Řepov.