Místní akční plán vzdělávání Mladoboleslavsko

Projekt: MAP v ORP Mladá Boleslav CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003313

Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, z.ú., Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., MAS Boleslavsko, z.ú. a Město Mladá Boleslav realizují dvouletý vzdělávací projekt s názvem Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Mladá Boleslav.

Projekt je zacílen na oblast vzdělávání mateřských a základních škol, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce VŠECH aktérů, kteří vstupují do oblasti vzdělávání v našem regionu.

Efektivnější spolupráce mateřských a základních škol, organizací věnujících se zájmovému či neformálnímu vzdělávání, zřizovatelů školských institucí, aktivních rodičů, kterým záleží na vzdělání svých dětí a dalších aktérů, je zásadní pro nastavení a fungování celé vize projektu.

Projekt má pojmenovat potřeby v oblasti vzdělá vání dětí do 15 let, a to jak investiční (např. vybudování přírodovědných venkovních učeben či chemických laboratoří), tak neinvestiční (podpora školní psycholog či školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků, výměna zkušeností a vzájemná inspirace), které budou postupně naplňovány.

Mapování nových podnětů, potřeb a nedostatků, rozvoj kultury vzdělávání zaměřený na úspěch pro každého žáka a každého pedagoga bude pro realizaci vize projektu dalším nosným tématem.

Místní akční plán přináší zázemí a prostředky pro kvalitnější vzdělávání v našich školách. Cílí na podporu pedagogů a jejich profesní rozvoj, ale současně vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností vyučujících. Významným přínosem jsou plánovaná setkání s odborníky a inovátory českého školství.

Tito odborníci odhalí nové možnosti našeho regionálního školství, představí inspirace, příklady ověřené praxí, možnosti alternativního vzdělávání, a to nejen pedagogům a ředitelům škol, ale i rodičům a všem zájemcům o vzdělávání. V neposlední řadě napomůže k větší míře informovanosti a připravenosti na proinkluzivní procesy na našich školách.

Více na: http://www.vzdelavanimb.cz

Projekt byl finančně podporován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.