IROP

Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva č. 4 – MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                     15. 8. 2018  v 16:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        14. 9. 2018 ve 12:00 hod.

 

Dokumenty k výzvě:

·         Výzva: MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany

·         Příloha č. 1 – Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

·         Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 69  Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD (naleznete ZDE)

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 69 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 69 IROP

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 29. 8. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou 2018 – 30. 8. 2018 do 12.00 hodin

Kontakt pro další informace:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Výzva č. 3 – MAS Boleslavsko – IROP – Dostupné a kvalitní sociální služby

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                    31. 7. 2018 ve 04:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        30. 8. 2018 ve 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 62 Sociální infrastruktura, sociální bydlení – integrované projekty CLLD

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Odkaz na dokumenty k přípravě žádosti

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62 IROP

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 8. 8. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou

Prezentace ze semináře

Kontakt pro další informace:

Ing. Věra Marečková
email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
mobil: 702 097 109
telefon: 326 316 964

 

Přehled opatření programového rámce IROP – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci

Interní postupy IROP – MAS Boleslavsko