Podpora komunitních aktivit MAS Boleslavsko

 

 

 

Podpora komunitních aktivit MAS Boleslavsko

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000200

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

V září 2022 podala MAS Boleslavsko projektovou žádost s názvem Podpora komunitních aktivit MAS Boleslavsko do výzvy OP Zaměstnanost plus číslo 03_22_008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt se zaměřuje na komunitní aktivity pro různé cílové skupiny na území MAS Boleslavsko. Cílem je zajistit podporu v zaměstnání osobám ohroženým sociálním vyloučením a podpořit komunitní aktivity pro seniory a rodiny s dětmi. Ve spolupráci s partnery budou realizovány komunitní tábory, bude podpořen provoz komunitního centra a aktivity na podporu rodin. Bude také poskytováno dluhové poradenství, aktivizační setkání pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace (pro více než 200 účastníků). Do projektu jsou zapojeni také partneři s finančním příspěvkem, kteří budou na projektu s MAS spolupracovat (Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú., Rodinné centrum Bakovánek, z.s., Spokojený svět z.s., Soukromá mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s., Dobrovická muzea, o.p.s., VOLONTÉ CZECH, o.p.s.).

Právní akt byl vydán 13.4.2023.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na komunitní aktivity pro různé cílové skupiny na území MAS Boleslavsko. Cílem je zajistit podporu v zaměstnání osobám ohroženým sociálním vyloučením a podpořit komunitní aktivity pro seniory a rodiny s dětmi. Ve spolupráci s partnery budou realizovány komunitní tábory, bude podpořen provoz komunitního centra a aktivity na podporu rodin, také bude poskytováno dluhové poradenství, aktivizační setkání pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace, a to pro více než 200 účastníků.