Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

 

Projekt: IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003069

Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

Datum zahájení:         1.10.2016

Datum ukončení:        30.9.2018

Projekt zahrnuje klíčové aktivity MAS, tj. přípravné podpůrné činnosti, provozní a administrativní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení.

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Boleslavsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
– Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění realizace Strategie CLLD
– Animace SCLLD (propagace, semináře)
– Animace škol a školských zařízení v souladu s OP VVV

 

V rámci projektu byly realizovány všechny klíčové aktivity – bylo zajištěno technické zázemí (kancelář, energie, telefony, internet, PC a notebook, pod.) a personální zajištění přípravy a realizace SCLLD, včetně nákupu nezbytných služeb (účetnictví, auditor, IT služby, služby tiskárny, grafické služby, apod.).

V průběhu samotné realizace SCLLD byly připraveny, konzultovány, vyhlášeny a administrovány naplánované výzvy, proběhly semináře ke všem vyhlášeným výzvám, zajištěna publicita, realizovány semináře pro úspěšné žadatele.

V roce 2018 byl vydán zpravodaj o činnosti MAS Boleslavsko, který byl v rámci území MAS distribuován jak v tištěné formě, tak v elektronické formě. Každým rokem je vydávána Výroční zpráva o činnosti MAS Boleslavsko.

Provozní a animační činnost MAS Boleslavsko

Pořadí Název semináře OP Datum a čas Počet účastníků
1 Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Zaměstnanost I. OPZ 17.1. 2018 10:00 2
2 Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Prorodinná opatření I. OPZ 17.1. 2018 14:00 2
3 Seminář pro žadatele – k 1. výzvě IROP – Bezpečnost v dopravě IROP 22.1. 2018   10:00 6
4 Seminář pro žadatele – k 2. výzvě IROP –Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání IROP 24.4. 2018   10:00 6
5 Seminář pro žadatele ve výzvě Dostupné a kvalitní sociální služby I. OPZ 27.4. 2018 13:00 5
6 Seminář pro žadatele – k 3. výzvě IROP – Dostupné a kvalitní sociální služby IROP 8.8.2018   10:00 1
7 Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Dostupné a kvalitní sociální služby II. OPZ 20.07. 2018 10:00 1
8 Seminář pro žadatele – k 4. výzvě IROP – Připravenost jednotek požární ochrany IROP 29.8.2018   10:00 1
9 Seminář pro příjemce – k 1. výzvě IROP – Bezpečnost v dopravě IROP 12.9.2018   10:00 2
10 Seminář pro žadatele – k Výzvě č. 1 – Program rozvoje venkova PRV 21.6.2018   10:00 1
11 Seminář pro příjemce ve výzvě OPZ Prorodinná opatření I. OPZ 26.09. 2018 08:30 2

 

Výzvy OP Název Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu žádostí Alokace

 

Počet zaregistrovaných žádostí Počet žádostí předaných k ZoZ
1 IROP Bezpečnost v dopravě 4. 1. 2018 28. 2. 2018 7 000 000 Kč 4 4
2 IROP Kvalitní vzdělávání pro všechny 10. 4. 2018 31. 5. 2018 7 000 000 Kč 1 1
3 IROP Připravenost jednotek požární ochrany 15. 8. 2018 14. 9. 2018 2 951 580 Kč 1 1
4 PRV Výzva č. 1-Program rozvoje venkova 6.6.2018 16.7.2018 8 225 000 Kč 3 3
5 OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření I. 22.12.2017 31.01.2018 2 516 000 Kč 2 2
6 OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Zaměstnanost II. 10.07.2018 10.08.2018 1 257 000 Kč 1 1
7 OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby II. 10.07.2018 10.08.2018 2 096 000 Kč 1 1

 

Projekt byl finančně podporován z Integrovaného regionálního operačního programu.