Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Boleslavsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
– Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění realizace Strategie CLLD
– Animace SCLLD (propagace, semináře)
– Animace škol a školských zařízení v souladu s OP VVV

 

Kontakt pro další informace:

  • Miroslav Vaněk
  • email: skladbawg11@seznam.cz
  • mobil: 603 203 889