Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

Projekt: IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003069

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Boleslavsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
– Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění realizace Strategie CLLD
– Animace SCLLD (propagace, semináře)
– Animace škol a školských zařízení v souladu s OP VVV