PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

 

 

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci

Interní postupy pro Program rozvoje venkova

Etický kodex PRV – vzor

Fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků

Fiche 2 – Nezemědělské podnikání na venkově

Fiche 3 – Neproduktivní investice v lesích