PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Interní postupy MAS

Etický kodex PRV

Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů

Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově