PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

Kontakt pro další informace a konzultace žádostí:

Mgr. Lenka Lochmanová

projektový manažer SZP

mobil: 725 052 799

e-mail: lochmanova@mas-boleslavsko.cz

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Interní postupy MAS

Etický kodex PRV

Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů

Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově