PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzvy z Programu rozvoje venkova chystáme vyhlásit na počátku roku 2018 (předpoklad: únor 2018).

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci