PRV

Aktuálně vyhlášené výzvy

Nové výzvy v Programu rozvoje venkova budou vyhlášeny v prvním pololetí r. 2019.

 

Přehled opatření programového rámce PRV – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci