PRV – Využití společenského potenciálu lesů

Lesní odpočinkové, relaxační a naučné místo pro turisty a návštěvníky zříceniny Zvířetice

18/001/19210/120/215/002989 Lesní odpočinkové, relaxační a naučné místo pro turisty a návštěvníky zříceniny Zvířetice

Lesní odpočinkové, relaxační a naučné místo pro turisty a návštěvníky zříceniny Zvířetice – usměrňování návštěvníků v lese, včetně instalace koše, stolu s lavicemi a informační tabule. Záměrem je zřízení a zajištění odpočinku, pro stále více narůstající počet návštěvníků a turistů kulturní památky zříceniny Zvířetice, která je zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem rejstříku 29299/2-1769, včetně informační či spíše naučné tabule představující místní faunu a floru a upozorňující na důležitost udržení vody v přírodě.