Bakov nad Jizerou

bakovBakov nad Jizerou – město s přibližným počtem 5 000 obyvatel, ležící asi 10 km severně od Mladé Boleslavi spravující šest historických obcí. Velkou výhodou Bakova je jeho poloha, umožnuje se vydat po různorodých cyklotrasách nebo trasách pro pěší turistiku. V letních měsících zde lze využívat letních turistických autobusů, které byly zřízeny v rámci projektu Mikroregionu Český ráj, které umožňují přepravu jízdních kol. Městem i jím spravovanými obcemi protéká řeka Jizera, což je dobrá zpráva také pro rybáře.

Po stopách historie

Muzeum Bakovska

Nedávno rekonstruované vlastivědné muzeum nabízí návštěvníkům informace související s minulostí kraje a přírodními a kulturními reáliemi mikroregionu. Muzeum se skládá ze šesti tématicky koncipovaných místností, ve kterých čeká návštěvníky mnoho zajímavého z místní historie od dob raného středověku do současnosti.

Pozornost je věnována historii blízkého hradu Zvířetice,  činnosti spolků a slavnému místnímu rodákovi – hudebnímu skladateli Jiřímu Ignáci Linkovi. Přírodovědná část je zaměřena na chráněná území Baba a Rečkov. Samostatná část muzejních prostor s doplňkovou videoprojekcí se soustředí na tradiční bakovský průmysl – pletení z orobince.

img11Zřícenina zámku Zvířetice

Historie zámku Zvířetice sahá až k roku 1300, kdy byl hrad založen nejvyšším purkrabím Zdislavem z Lemberka. Jeho synové – Heřman a Markvart se již píší po Zvířeticích. V držení pánů ze Zvířetic je hrad až do roku 1504, kdy ho Petr prodává Václavovi Sezimovi z Ústí. Za Sezimů byla zahájena pozdně gotická úprava. Roku 1528 získává panství Jan z Vartemberka a ve druhé polovině 16. století nastává renesanční přestavba. V druhé polovině sedmnáctého a v osmnáctém století sloužil objekt už jen správě panství jako sídlo vrchnostenských úřadů. Po požáru roku 1693 byl zámek ještě opraven, avšak po druhém zničujícím ohni v roce 1720 definitivně opuštěn. Jak to bylo obvyklé, zámek byl rozebírán na stavební materiál, a proto rychle chátral.

V okolí Zříceniny zámku Zvířetice byla vybudována naučná stezka Zvířetickou stezkou krajiny a času, na které naleznete sedm zastavení s informačními panely. Rozhodně stojí za to pokračovat v procházce a prozkoumat zvířetické lesy, které nabízí spoustu přírodních krás a výhledů.

img20

Zvířetice jsou zámkem volně přístupným a pro svou velmi zajímavou dispozici se rozhodně vyplatí jejich návštěva. Z hradní věže je nádherný výhled na vrch Baba a na opačné straně až na hrad Bezděz. Pod zámkem se nachází obec Podhradí, ve které bylo v rámci operačního programu ROP Střední Čechy „Rozvoj infrastruktury pro ČR Zvířetice“ vybudováno Turistické informační centrum Zvířetice (TIC). Turisté, ale i cyklisté si zde mohou zakoupit malé občerstvení (např. káva, sušenka atd.) a také se zeptat na cokoliv, co je napadne ohledně mikroregionu Bakovska. TIC je pro Vás otevřeno ve dnech Út – Pá 9:30 – 12:00 a 13:00 – 16:30 a o víkendech od 10:00 – 12:30 a 13:00 – 16:30.

Největším lákadlem pro turisty k navštívení TIC Zvířetice bude jistě výstavní místnost. Tam naleznete 3D model zámku Zvířetice z roku 1683. Vývojový tým Vojtěcha Dvořáka – on, historik umění
Martin Šanda a 3D grafik Vojtěch Novák – dokázal naprosto něco fascinujícího. Jejich tvrdá práce dala podnět k vzniku šesti minutovému filmu, který zaujme naprosto každého diváka. Obsahem je virtuální prohlídka zámku v roce 1683, v roce kdy Zvířetice prožívaly svou největší slávu. Tímto skvostem zdaleka výstavní místnost nekončí. Prohlédnout si můžete také překrásnou zvířetickou keramiku, místní lidové kroje, loutky a výrobky z orobince.

Za přírodou

img08 img09Klokočská naučná stezka

Dne 28. 6. 2010 proběhlo slavnostní otevření naučné a prožitkové stezky s názvem Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem.  Trasa dlouhá cca 2 km přiblíží návštěvníkům krásné přírodní prostředí Klokočských lesů, kterými je budou provázet na jednotlivých zastaveních kouzelné bytosti, které se v okolních lesích usídlily – baba Rečkovice a vodník Bakovec.

Obora Klokočka

Významná obora za dob Valdštejnů, kteří zde pořádali významné hony. Kdokoliv si může její název splést se stejnojmennou skalnatou krajinou u Malé Skály v Českém Ráji, zde se však píše o rozsáhlém lesnatém pásmu u Bakova nad Jizerou. Klokočské pásmo je vymezeno zhruba obcemi Nová Ves, Maníkovice, Bílá Hlína, Dolní Krupá a Rečkov. Silnici, spojující Krupou s Bělou pod Bezdězem, je možno považovat za hranici lesů, které jsou nazývány Klokočské. Pomyslným středem oblasti je známý lesní pramen stejného jména s výbornou vodou, nad nímž se klene červenobílá kaplička svatého Stapina.

Rezervace Baba

Tajemný lesnatý vrch, ukrývající obydlí bájného Sellnerova Bohdara, je hlavní přírodní dominantou Bakovského kraje. V pohledu ze Zvířetické věže nám připadá, že oba její vrcholy, Baba i Dědek (protože Baba je označením užívaným přeneseně pro celý krajinný útvar, ale i jeden z jeho vrcholů), leží přímo proti nám. Dnešní zalesněný masiv je pozůstatkem dvou předhistorických vulkánů a je tedy čedičového původu.

Baba je přírodní rezervací, typickou ukázkou středočeského chlumu, a najdeme zde mnoho vzácných teplomilných rostlin. Stopy dávné lidské přítomnosti zde nám dokládají pravěké nálezy hrobů skrčenců v oblasti dnešní osady Brejlov, kde stále žije několik obyvatel.

Řeka Jizera

Řeka Jizera pramení na polské straně Jizerských hor a její tok je 157,2 km dlouhý. Jedná se o jednu z nejčistších řek v České republice. Podél jejích břehů, pokud budeme pozorní, nalezneme spoustu krásných a romantických zákoutí, kam se budete rádi vracet. Řeka nabízí klid a odpočinek a je také oblíbeným místem rybářů. Prochází naším krajem od Turnova dále do mladoboleslavské kotliny.

Dobroty a zážitky

Volný čas

Nejen v Bakově nad Jizerou, ale také v jeho přilehlých obcích nalezneme množství dětských moderně upravených hřišť a sportovišť např. hřiště u ZŠ, hřiště u sokolovny, hřiště na Malé Bělé, hřiště a skatepark v podstráních atd.

Zájemci o in-line bruslení si také přijdou na své ve Volnočasovém areálu (VČAS) vybudovaném na místě bývalého koupaliště. Dráha je cca 1 km dlouhá, jsou zde hřiště pro děti nebo na beachvolejbal, sociální zázemí se sprchami, šatny a bufet. Nenároční turisté si mohou zde pronajmout až 4 chatky. Areál je v provozu celoročně.

Cukrárna Flora

Jedna z nejlepších cukráren – kaváren nejen na mladoboleslavsku. V této cukrárně Vám bude nejen chutnat, ale bude Vám tu také hezky. Je to podnik pro celou rodinu, všechny generace. V létě příjemné posezení na zahradě

Související odkazy

Město Bakov nad Jizerou – http://www.bakovnj.cz/
TIC Zvířetice – http://www.ic-zviretice.cz/