OPZ uzavřené výzvy

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření III.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 11. 10. 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2019 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 30.01.2020
Prezenční listina

Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

Zápis z jednání Programového výboru 10.02.2020

Prezenční listina

Pozvánka se seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve výzvě

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření II.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 17. 09. 2018

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 01. 2019 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 28.02.2019
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu Equilibro – příměstské tábory

Zápis z jednání Programového výboru 19.03.2018

Prezenční listina

Pozvánka se seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve výzvě

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby II.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 07. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 08. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný na 20.07.2018 od 10:00 hod. na adrese MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 20.07.2018 od 10:00 hod.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 23.08.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu Komunitní centrum Bakov nad Jizerou

Zápis z jednání Programového výboru 10.09.2018

Prezenční listina

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve výzvě

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Zaměstnanost II.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 07. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 08. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný na 20.07.2018 od 13:00 hod. na adrese MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 20.07.2018 od 13:00 hod.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 23.08.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS

Zápis z jednání Programového výboru 18.09.2018

Prezenční listina

Pozvánka se seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve výzvě

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Podpora sociálního podnikání I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 26. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě konaný dne 17. 5. 2018 od 10:00 hod. v budově MPSV v Kartouzské ulici 200/4, Praha 5, místnost S27.

 

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 12. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 27. 4. 2018 od 13:00 hod. na adrese: MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání Výběrové komise 13.03.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

Zápis z jednání Programového výboru 21.03.2018

Prezenční listina

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve výzvě

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Zaměstnanost I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 09.04.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Zaměstnanost I.
Prezentace z informačního pro žadatele – Zaměstnanost I.

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964