OPZ – Dostupné a kvalitní sociální služby

Komunitní centrum Bakov nad Jizerou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215 Komunitní centrum Bakov nad Jizerou

Dne 1.1. 2019 bylo v Bakově nad Jizerou v budově fary Církve čs. husitské v ulici 5. května 513 otevřeno nové komunitní centrum. Toto centrum vzniklo za podpory Operačního programu Zaměstnanost, dotace podané na základě výzvy MAS Boleslavsko, z.ú., žadatelem Komunitní centrum Spokojený svět z.ú.

Komunitní centrum vzniklo na základě iniciativy několika neziskových bakovských subjektů, které se věnují jednotlivým cílovým skupinám obyvatel – seniorům, rodinám s dětmi, mládeži, atd. Konkrétně se jedná o Spokojený svět z.s. (Jana Štěpánová), Československou církev husitskou (Kateřina Havelková) a Rodinné centrum Bakovánek z.s. (Petra Beranová a Eva Dohalská).

Základní myšlenkou naší snahy a cílem projektu je vytvořit funkční komunitní centrum, které tu bude pro podporu různých zájmů a pro různé skupiny obyvatel. Byli bychom rádi, aby v komunitním centru našli svoje místo všichni, kdo se chtějí věnovat nějaké smysluplné aktivitě, která zapadá do filozofie komunitního centra a je v komunitním centru realizovatelná. V rámci projektu bude poskytováno základní sociální poradenství, které zajistí místním obyvatelům bezplatnou pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací.

Komunitní centrum by se mělo stát součástí základní infrastruktury služeb města a bude otevřeno všem cílovým skupinám. Jsme na začátku fungování a připravili jsme pro Vás základní aktivity, na kterých jsme se při přípravě projektu shodli. Cílem však je komunitní práce s jednotlivými cílovými skupinami a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými aktéry komunitního života ve městě. Do budoucna tedy bude platit, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Provozní doba centra bude v pracovních dnech mezi 9:00-17:00 hodin, přizpůsobena programu a aktivitám pro jednotlivé cílové skupiny. Sociální poradenství bude zajištěno v komunitním centru sociálním pracovníkem, který má příslušné vzdělání. Sociální pracovník bude k dispozici každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin, dále na základě telefonické domluvy i v dalším čase.

Odkaz na webové stránky Komunitního centra Bakov nad Jizerou

Facebook Komunitní centrum Spokojený svět, z.ú.

Projekt byl finančně podporován z operačního programu Zaměstnanost.