PRV – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

Světlo pro naše divadlo

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002876

Osvětlovací divadelní technika, která již byla zastaralá, náročná na spotřebu elektrické energie, na dostupnost náhradní dílů a cenu nových lamp byla nahrazena modernější osvětlovací technikou, která má menší spotřebu energie, větší světelnost, lépe se s ní manipuluje a má více možností způsobů osvětlení scény. Nové osvětlení umožňuje splnit i náročné požadavky hostujících divadelních souborů a tím rozšířit nabídku představení v krásném divadle města Dobrovice.

V rámci projektu byla pořízena tato technika: 4 ks scénické svítidlo typu profil,1 ks sledovací reflektor, 4 ks svítidlo s Pebble-konvexní čočkou,1 ks programovatelný řídící pult,1 ks splitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení hasičského přívěsného vozíku pro potřeby JSDH Dolní Stakory

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002865

Cílem projektu bylo pořízení vozíku pro převoz hasičského zásahového a ostatního materiálu JSDH obce Dolní Stakory. Jednotka byla dovybavena přívěsným vozíkem pro přepravu: motorové zásahové stříkačky PS-12, sacích hadic, zásahových hadic a proudnic a ostatního hasičského materiálu do místa krizové události.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj a rozšíření činnosti volnočasového centra Klíček, vybavení nových prostor

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002866

Předmětem projektu bylo vybavení nových prostor volnočasového centra Klíček, které nabízí výtvarné a literární kroužky, vzdělávací semináře pro širokou veřejnost, příměstské tábory na různá témata, rodinné poradenství, krizovou intervenci, poradnu pro děti se specifickými potřebami učení, výuku českého jazyka pro cizince, výuku cizích jazyků (Aj, Nj), kurzy počítačové gramotnosti pro dospělé a jednorázové tematické akce. Pořízení nového vybavení: pracovních stolů, komody na hračky, skříní na knihy a výtvarné pomůcky, pohovky, notebooku, televize a tiskárny, umožnilo rozvoj činnosti centra a rozšíření nabídky služeb.

Bylo tak vytvořeno příjemné, útulné a moderní komunitní centrum pro občany Dobrovice a blízkého okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastínění pískovišť v zahradě MŠ Kosmonosy

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002868

Cílem projektu bylo pořízení 4 ks stínících plachet nad pískoviště v zahradě MŠ Kosmonosy.

Pískoviště v zahradě mateřské školy byla umístěna na otevřeném prostranství s minimem přirozeného stínu od okolní vegetace, která dětem neposkytovala dostatečnou ochranu před přímým slunečním zářením.

 

 

Vybavení JSDH Obruby

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002873

Předmětem projektu bylo dovybavení JSDH Obruby kvalitní výstrojí a výzbrojí splňující předepsané bezpečnostní normy. Jedná se o zásahové přilby s integrovanými svítilnami a elektrocentrálu, která bude sloužit v případě zásahu mimo dosah přívodu elektrické energie, zejména k napájení osvětlení a používání různého elektrického nářadí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava pomníku Obruby

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/ 002872

Pískovcový pomník se nachází v samotném centru obce na návsi. Okolo je květinový i stromový porost a obrubníky oddělující je od místní komunikace. Jedná se o klasický pomník, který tvoří dominantu obce. Na vrcholu se nachází kříž a po obvodu sošky svatých. Pomník vytvořil pan Havlík z Libošovic. Pomník také slouží k orientaci výletníkům.

Při rekonstrukci došlo k výměně poničeného hlavního kříže za novou repliku a opravě sošek, kdy bylo nutné domodelovat zbytky chybějících částí. Dále došlo ke kompletnímu očištění od mechů a plísní. V konečné fázi pak k impregnaci celé stavby tak, aby byla vytvořena nepropustná ochranná krusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj kulturní činnosti na Dobrovicku

2020-215-004-005-014 Rozvoj kulturní činnosti na Dobrovicku

Obecně prospěšná společnost Dobrovická muzea (dříve Muzeum a společenské centrum) vznikla v lednu 2008 a v květnu 2010 otevřela Muzeum cukrovarnictví lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. V souvislosti s touto činností pořádá krátkodobé i dlouhodobé výstavy, dále pořádá kulturní a společenské akce, je významným kulturním centrem regionu, nabízí služby v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání, realizuje výukové programy pro školní skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ). S některými školkami a školami spolupracujeme dlouhodobě, dokonce některé výstavy a vzdělávací programy připravujeme na jejich přání. Realizujeme i další edukativní programy pro nejen místní obyvatele. Dále provozuje informační centrum, poskytuje prostory pro pořádání i pro akce pořádané jinými subjekty, např. městem Dobrovice, ZUŠ Dobrovice a dalšími neziskovými spolky. Starosta města Dobrovice (učitel dějepisu) je zároveň garantem pro městskou expozici. Se Základní uměleckou školou spolupracujeme od samotných začátků muzea, tedy více než 10 let, kdy pro nás děti z výtvarného oboru vyráběly modely cukrové řepy, které jsou dodnes v expozici řepařství umístěné. Spolupráce pokračuje až doposud, připravujeme společně výtvarné soutěže (kdy námět je úzce spjat s cukrovarnictvím, řepařstvím, děti tvoří i v muzejních expozicích), nejlepší díla jsou v muzeu vystavena, vystupují i žáci hudebního oboru v rámci koncertů, přehrávek či muzejních nocí. Místní neziskové spolky využívají některé prostory pro prezentaci své činnosti nebo jim organizujeme výstavy k různým významným jubileím. Po vzájemné dohodě je sál muzea využíván např. Městskou policií Mladá Boleslav, se kterou spolupracujeme na projektu „Bezpečně v dopravě“, který slouží pro vzdělávání v dopravní výchově pro děti z mateřských a základních škol. Každý rok realizujeme 20 – 30 akcí typu výstavy, besedy, koncerty, divadelní představení, zábavný program pro děti, výukové programy pro školní skupiny, kulturní a společenské akce, sportovní akce, prázdninové programy, aj. Veškerá činnost muzeí, stejně tak kalendář akcí včetně několika fotografií, je pravidelně každý rok zveřejňována ve Výroční zprávě. Za svého fungování navštívilo Dobrovická muzea více než 150 000 návštěvníků.

Po 10 letech hojného užívání bylo vybavení pro tyto účely již opotřebované a dosluhující. Modernizací tohoto vybavení udržíme a rozšíříme možnosti a nabídku kulturního života na Dobrovicku. V rámci realizace projektu došlo k pořízení nových technologií do multifunkčního sálu (renovace výstavních posuvných panelů, závěsný systém na výstavní panely vč. mřížových stěn, výkonnější dataprojektor s vyšší svítivostí, audio-průvodce s příslušenstvím, zvukové zařízení – přijímače s příslušenstvím, konferenční židle stohovatelné, luxmetr a vlhkoměr-teploměr). Veškeré vybavení obsažené v rozpočtu projektu je využíváno pro obecně prospěšnou činnost muzeí, a zároveň i k doplňkovým činnostem uvedeným ve Statutu společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření prostor zahrady MŠ Dolní Stakory o nové herní prvky

2020-215-004-005-018 Rozšíření prostor zahrady MŠ Dolní Stakory o nové herní prvky

Cílem projektu bylo doplnění herních prvků na dětskou zahradu MŠ Dolní Stakory.

Herní zahrada byla rozšířena o následující prvky: Stezka odvahy, prolézačka universal-dvojvěžová, kreslící tabule, prohazovadlo, přenosný stůl pro dospělé a lavička.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení herních a edukačních prvků na zahradu MŠ Bakov n. J.

2020-215-004-005-020 Pořízení herních a edukačních prvků na zahradu MŠ Bakov n. J.

Projekt si kladl za cíl obohatit zahradu o další herní a edukační prvky tak, aby se stala podnětným místem pro rozmanité aktivity dětí. Byly pořízeny tyto prvky: Edukační panel-pexeso, Edukační panel-hra, Prolézačka Čas, Zahradní lanová pyramida, Hasiči, Policie.

Získáním nových prvků rozvíjíme a posilujeme rozvoj a užívání všech smyslů pomocí smyslových, edukačních a psychomotorických her a fyzickou a psychickou zdatnost.

Nové prvky poslouží k procvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové), k seznámení se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, množství, orientace v čase a prostoru). V neposlední řadě zakoupené pomůcky poslouží k rozvoji prosociálních vztahů, komunikaci mezi dětmi, kooperativních dovedností. Realizací projektu přispíváme k rozšíření výchovně vzdělávací nabídky naší mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce sociálních zařízení 1. stupně ZŠ Dobrovice

2020-215-004-005-023 Rekonstrukce sociálních zařízení 1. stupně ZŠ Dobrovice

Projekt rekonstrukce sociálních zařízení spočíval v přestavbě a modernizací dívčích, chlapeckých a učitelských WC a umýváren na 1. stupni ZŠ Dobrovice. Při rekonstrukci byly použity zařizovací prvky, které pomohly s dodržováním zvýšených hygienických opatření (závěsná WC, pákové umyvadlové baterie, automatické splachování pisoárů, elektrické vysoušeče rukou). Dále jsme docílili snížení energetické náročnosti ohřevu teplé vody (na každém patře byl instalován jeden menší bojler), snížení energetické náročnosti osvětlení (bylo instalováno led osvětlení), snížení spotřeby vody při splachování (dvojí režim spláchnutí). Na dívčích toaletách byla instalována sprcha, která zvýší hygienický komfort dívek. Přestavbou také vzniklo dostatečně velké zázemí pro uklízečky (šatna a úklidová komora). Všechny prostory mají nově položené dlažby na podlahách a stěny jsou nově obloženy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava zahrady MŠ Kosmonosy

2020-215-004-005-024 Úprava zahrady MŠ Kosmonosy

V rámci projektu byla provedena úprava zahrady mateřské školy k rozšíření možností smysluplného využití ke hře a výuce dětí. Na zahradu byla doplněny tyto prvky: vrbové domečky, kopečky s tunelem, přesadbové záhony, lavice, vodní prvky (mlhoviště, pítko, pumpa), budky pro ptáky, smyslové chodníčky, sudy na dešťovou vodu (součást dešťových zahrádek).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání a prostředí dětí v mateřské škole

2020-215-004-005-028 Zvýšení kvality vzdělávání a prostředí dětí v mateřské škole

V rámci projektu bylo do MŠ pořízeno nové vybavení do přízemí, 1. patra a na zahradu MŠ Tymiška.

Pro děti byly pořízeny: skříňky s boxy a sušáky na výkresy, skříňky s dvířky a kontejnery, nástavce otevřené s dvěmi policemi, závěsné skříňky s dvířky, vozíky na pitný režim, plastové stoly, plastové židle, plastové boxy, učitelské stoly, nástavce s dvířky, závěsné police, obchod s pultem, dětská lednice, dětské kuchyňky, kadeřnické salóny, montážní stolek, vozíky na postýlky, nástavce na postýlky, stoličky, skříňka policová pro 26 dětí, knihovny, obchod s pultem, rohové skříňky, rohové nástavce, křesla pro děti, stoleček, odpočinkový ostrov.

Pro pedagogy bylo pořízeno toto vybavení: stoly, skříňky s otevřenými policemi, stolky pod tiskárnu s šuplíky, keramické interaktivní tabule s příslušenstvím, tiskárna.

Byly pořízeny i bezpečnostní prvky: dvířka pod schody (u herního patra v přízemí MŠ), zakrytování schodů, vrátka na schody (1. patro MŠ), kryty na topení.

Bylo doplněno toto gastro vybavení: ohřívací lázně a gastronádoby s víky.

Dále bylo pořízeno šest herních prvků na zahradu a to: didaktický venkovní panel- meteo, didaktický venkovní panel – flora, didaktický venkovní panel – fauna, didaktický venkovní panel – ekologie, herní sestava s houpačkou a lanová pyramida.