IROP – Infrastruktura pro ZŠ a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

Rekonstrukce PC učeben v ZŠ Kosmonosy

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011623 Rekonstrukce PC učeben

Podstatou projektu byla rekonstrukce dvou počítačových učeben, jež byly na základě stavebních prací spojeny do jedné, nově modernizované učebny. V rámci projektu došlo k zajištění bezbariérového sociálního zázemí, pořízení nábytku, IT vybavení a k úpravě venkovního prostranství v areálu ZŠ. Projekt byl cílen na modernizaci učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizace odborných učeben základní školy v Dobrovici – pořízení vybavení

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011608 Modernizace odborných učeben základní školy v Dobrovici – pořízení vybavení

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení do nově vybudovaných odborných učeben základní školy – do dvou jazykových učeben byly pořízeny notebooky pro každého žáka, do odborné učebny chemie a fyziky byly pořízeny elektrodemonstrační panely, digestoř a pomůcky pro provádění pokusů a do odborné učebny PC byly moderní pořízeny nové počítače, které jsou připojeny na internet. Učebny jsou tak nyní vybaveny výukovou technologií – a audio-vizualizačním příslušenstvím: Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky odborných předmětů s využitím moderních demonstračních a praktických metod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílna pro vzdělávací okruh Člověk a svět práce

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008601 Přístavba a stavební úpravy kotelny na odbornou učebnu dílen ZŠ Dobrovice

Přístavba a stavební úpravy kotelny na odbornou učebnu dílen pro základní školu v Dobrovici byla dokončena a kolaudována v srpnu 2019. Celkové náklady stavby činily téměř 7 mil. Kč, z toho 3,8 mil. Kč tvořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu EU prostřednictvím MAS Boleslavsko. Od září se v naší škole opět vyučuje předmět Práce s technickými materiály. Nové dílny navštěvují žáci 6. a 7. ročníků, v budoucnu chceme zájemcům nabídnout také odpolední kroužek. V dílně jsou k dispozici běžné ruční nástroje, svěráky, stojanová vrtačka, bruska, aku vrtačky, apod.

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy