IROP – Infrastruktura pro ZŠ a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

Dílna pro vzdělávací okruh Člověk a svět práce

Přístavba a stavební úpravy kotelny na odbornou učebnu dílen pro základní školu v Dobrovici byla dokončena a kolaudována v srpnu 2019. Celkové náklady stavby činily téměř 7 mil. Kč, z toho 3,8 mil. Kč tvořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu EU prostřednictvím MAS Boleslavsko. Od září se v naší škole opět vyučuje předmět Práce s technickými materiály. Nové dílny navštěvují žáci 6. a 7. ročníků, v budoucnu chceme zájemcům nabídnout také odpolední kroužek. V dílně jsou k dispozici běžné ruční nástroje, svěráky, stojanová vrtačka, bruska, aku vrtačky, apod.

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy