PRV – Podpora podnikání na venkově

Zhodnocení ubytovacího zařízení

2020-215-004-002-021 Zhodnocení ubytovacího zařízení

Předmětem projektu je rekonstrukce obvodového pláště ubytovacího zařízení. Konkrétně se jedná o statické zajištění zdí balkónu a verandy, dále zabránění vletu a hnízdění volně žijícího přemnoženého ptactva do izolační části střešního pláště, sanace pískovcových základů budovy a obnovení funkce hydroizolace. Součástí projektu je také odstranění zbytků stávající fasády, odhmyzení zdiva, vyrovnání nerovností zdiva a vytvoření nové fasády. Projekt zahrnuje všechny související stavební práce a dopravu materiálu.

 

Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

2020-215-004-002-022 Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

Tento projekt umožní rozvoj podnikání živnostníkovi podnikajícímu v obci (do pěti set obyvatel). Předmětem projektu je pořízení briketovacího lisu ke zpracování dřevního odpadu do briket. Odpad je tvořen z podnikatelovy výroby (dřevařské). Vyrobená produkce (brikety) bude prodávána a bude

sloužit k vytápění. Zvolený stroj k výrobě briket bude vyhovovat všem kvalitativním normám (mimo jiné evropským, hygienickým – hlukovým, na nízkou spotřebu elektrické energie).

Cílem projektu je rozvoj podnikání a zlepšení pracovních podmínek žadatele (sníží se prašnost při řezání dřeva).

 

Vybavení ordinace

2020-215-004-002-029 Vybavení ordinace

Modernizace veterinární ordinace – pořízení nových přístrojů: biochemický analyzátor, centrifuga, mikroskop, zubní RTG přístroj, zařízení pro nepřímou digitalizaci snímků a stomatologickou soupravu.

 

Nákup servisního vozidla

2019-215-003-002-010 Nákup servisního vozidla

Nákup nového servisního vozidla kategorie N1, menší verze LUV (lehké užitkové vozidlo) s ekologickým pohonem na CNG s dvojkřídlými zadními dveřmi.

 

Modernizace vybavení projektové kanceláře

2019-215-003-002-007 Modernizace vybavení projektové kanceláře

Jedná se o modernizaci softwarového a hardwarového vybavení projektové kanceláře. Projekční kancelář se zabývá návrhem občasných a výrobních objektů od studie stavby po prováděcí dokumentaci. Vzrůstajícím objemem a rozsahem řešených projektů vede k potřebě využití pokročilých projekčních postupů, zejména využití prostorového BIM projektování. Dále od roku 2022 budou státní stavební zakázky zpracovány výhradně metodami BIM projektování.

 

Modernizace a rozvoj cukrárny

2019-215-003-002-004 Modernizace a rozvoj cukrárny

Projekt modernizace a rozšíření cukrárny spočívá ve vybudování předzahrádky s kapacitou přibližně 14 míst, zakoupení nového stroje na výrobu zmrzliny a rekonstrukci interiéru v podobě výměny podlahy. Tyto tři pilíře modernizace spolu úzce souvisí.
1.Cukrárna je umístěna na strategickém místě na náměstí, ze kterého je zároveň i pěkný výhled na celé náměstí a tato velká hodnota zůstává nyní nevyužita.
2.S rozšířením počtu míst k sezení  souvisí i rozšíření a zkvalitnění nabídky. To umožní nákup nového stroje na výrobu a prodej zmrzliny . Tento stroj „renovuje“ myšlenku prodeje zmrzliny takzvaně „ze stroje, přímo do ruky“. Výhodou takto vyrobené zmrzliny je její čerstvost, kvalita a atraktivita. Zákazník přímo vidí, jak se jeho zmrzlina vyrábí.
3.Rekonstrukci vyžaduje i interiér cukrárny a podlaha prodejny. Podlaha není celistvá a aby se nedostatky podlahy zakryly, jsou prodejní pulty umístěny nevhodně. Nová podlaha umožní lepší rozmístění pultů a v části pro zákazníky vznikne více místa pro sezení.