PRV – Podpora podnikání na venkově

Podpora rozvoje podnikání začínající společnosti SPECIAL COVERS s.r.o.

Reg. č. projektu 22/008/19210/120/215/003073

Společnost SPECIAL COVERS s.r.o. je začínající podnik, který se specializuje na prodej a úpravu vnitřních a vnějších plachet pro osobní automobily, motocykly, jízdní kola a karavany. Společnost má v České republice zastoupení zahraničního dodavatele, který se již více jak 48 let zabývá vývojem a výrobou krycích plachet pro osobní automobily, motocykly, jízdní kola a karavany.

V rámci projektu došlo k nákupu přívěsného vozíku s příslušenstvím, šicích strojů a prodejního stánku s příslušenstvím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení kvality služeb v cukrárně

Reg. č. projektu 21/005/19210/120/215/002870

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality nabízených služeb v cukrárně. V rámci projektu byla pořízena nová, moderní a profesionální technologie na přípravu kávy, která umožňuje připravit kávu a kávové nápoje vysoké kvality. Kromě toho umožňuje snadnou, rychlou obslužnost a navýšení výrobní kapacity. Konkrétně byl pořízen výkonný profesionální dvoupákový kávovar, mlýnek na kávu a nezbytné doplňkové komponenty (odklepávač kávy, filtrační kartuš, příslušenství k filtraci).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení ubytovacího zařízení

2020-215-004-002-021 Zhodnocení ubytovacího zařízení

Předmětem projektu byla rekonstrukce obvodového pláště ubytovacího zařízení. Konkrétně se jedná o statické zajištění zdí balkónu a verandy, dále zabránění vletu a hnízdění volně žijícího přemnoženého ptactva do izolační části střešního pláště, sanace pískovcových základů budovy a obnovení funkce hydroizolace. Součástí projektu je také odstranění zbytků stávající fasády, odhmyzení zdiva, vyrovnání nerovností zdiva a vytvoření nové fasády. Projekt zahrnoval všechny související stavební práce a dopravu materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

2020-215-004-002-022 Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

Předmětem projektu bylo pořízení briketovacího lisu ke zpracování dřevního odpadu z truhlářské dílny. Vyrobené brikety budou sloužit přednostně k vytápění dílny. Pořízením briketovacího lisu se sníží prašnost v truhlářské dílně a současně dojde k efektivnímu energetickému využívání odpadu z výroby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení ordinace

2020-215-004-002-029 Vybavení ordinace

Modernizace veterinární ordinace – pořízení nových přístrojů: biochemický analyzátor, centrifuga, mikroskop, zubní RTG přístroj, zařízení pro nepřímou digitalizaci snímků a stomatologickou soupravu.

 

 

 

 

 

 

 

Nákup servisního vozidla

2019-215-003-002-010 Nákup servisního vozidla

Nákup nového servisního vozidla kategorie N1, menší verze LUV (lehké užitkové vozidlo) s ekologickým pohonem na CNG s dvojkřídlými zadními dveřmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizace a rozvoj cukrárny

2019-215-003-002-004 Modernizace a rozvoj cukrárny

V rámci projektu Modernizace a rozšíření cukrárny byl pořízen nový zmrzlinový stroj, byla položena nová podlaha a také byl podstatně rozšířen počet míst k sezení nejen uvnitř, ale také venku před cukrárnou díky nově postavené terase s hezkým výhledem na náměstí. Terasa se stala oblíbeným místem k posezení občanů i návštěvníků obce, zmrzlina si získala mnoho nových zákazníků pro svou výbornou kvalitu a interiér cukrárny získal novou svěží atmosféru. Projekt modernizace cukrárny se velmi vydařil.