PRV – Podpora podnikání na venkově

Zhodnocení ubytovacího zařízení

2020-215-004-002-021 Zhodnocení ubytovacího zařízení

Předmětem projektu je rekonstrukce obvodového pláště ubytovacího zařízení. Konkrétně se jedná o statické zajištění zdí balkónu a verandy, dále zabránění vletu a hnízdění volně žijícího přemnoženého ptactva do izolační části střešního pláště, sanace pískovcových základů budovy a obnovení funkce hydroizolace. Součástí projektu je také odstranění zbytků stávající fasády, odhmyzení zdiva, vyrovnání nerovností zdiva a vytvoření nové fasády. Projekt zahrnuje všechny související stavební práce a dopravu materiálu.

 

Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

2020-215-004-002-022 Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory

Tento projekt umožní rozvoj podnikání živnostníkovi podnikajícímu v obci (do pěti set obyvatel). Předmětem projektu je pořízení briketovacího lisu ke zpracování dřevního odpadu do briket. Odpad je tvořen z podnikatelovy výroby (dřevařské). Vyrobená produkce (brikety) bude prodávána a bude

sloužit k vytápění. Zvolený stroj k výrobě briket bude vyhovovat všem kvalitativním normám (mimo jiné evropským, hygienickým – hlukovým, na nízkou spotřebu elektrické energie).

Cílem projektu je rozvoj podnikání a zlepšení pracovních podmínek žadatele (sníží se prašnost při řezání dřeva).

 

Vybavení ordinace

2020-215-004-002-029 Vybavení ordinace

Modernizace veterinární ordinace – pořízení nových přístrojů: biochemický analyzátor, centrifuga, mikroskop, zubní RTG přístroj, zařízení pro nepřímou digitalizaci snímků a stomatologickou soupravu.

 

Nákup servisního vozidla

2019-215-003-002-010 Nákup servisního vozidla

Nákup nového servisního vozidla kategorie N1, menší verze LUV (lehké užitkové vozidlo) s ekologickým pohonem na CNG s dvojkřídlými zadními dveřmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizace a rozvoj cukrárny

2019-215-003-002-004 Modernizace a rozvoj cukrárny

V rámci projektu Modernizace a rozšíření cukrárny byl pořízen nový zmrzlinový stroj, byla položena nová podlaha a také byl podstatně rozšířen počet míst k sezení nejen uvnitř, ale také venku před cukrárnou díky nově postavené terase s hezkým výhledem na náměstí. Terasa se stala oblíbeným místem k posezení občanů i návštěvníků obce, zmrzlina si získala mnoho nových zákazníků pro svou výbornou kvalitu a interiér cukrárny získal novou svěží atmosféru. Projekt modernizace cukrárny se velmi vydařil.