Uzavřené výzvy

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Podpora sociálního podnikání I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 26. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě konaný dne 17. 5. 2018 od 10:00 hod. v budově MPSV v Kartouzské ulici 200/4, Praha 5, místnost S27.

 

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 12. 03. 2018
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 27. 4. 2018 od 13:00 hod. na adrese: MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě Dostupné a kvalitní sociální služby I.

 

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964

Výzva č. 2 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                          10. 4. 2018 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:             31. 5. 2018 ve 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 24. 4. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 24.4.2018 od 10 hod.

Kontakt pro další informace:

• Ing. Věra Marečková
• email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
• mobil: 702 097 109
• telefon: 326 316 964

 

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání Výběrové komise 13.03.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

Zápis z jednání Programového výboru 21.03.2018

Prezenční listina

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Zaměstnanost I.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 09.04.2018
Prezenční listina
Hodnotící tabulka projektu

Kontakt pro další informace:

 • Bc. Tereza Kulíková
 • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 607 848 831
 • telefon: 326 316 964

Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Seznam žádostí doporučených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Zápis z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

 

Kontakt pro další informace:

 • Ing. Věra Marečková
 • email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
 • mobil: 702 097 109
 • telefon: 326 316 964