Orgány

 

organy

Seznam členů povinných orgánů MAS

Valná hromada:

Zápisy z jednání:
Hlasování per rollam:

Programový výbor (zástupce):

  • Město Dobrovice, Mgr. Tomáš Sedláček – předseda výboru
  • Miroslav Vaněk
  • Obec Dolní Stakory, Jaroslav Kopal
  • Obec Nepřevázka, Pavlína Smutná
  • MŠ Tymiška o.p.s., Veronika Tymichová
  • Furiant Malá Bělá, Jana Smetanová
  • Spokojený svět z.s., Ing. Marie Štěpánová
  • Jednací řád
Zápisy z jednání: