OPZ – Prorodinná opatření

Příměstské tábory Bakov nad Jizerou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015959 Příměstské tábory Bakov nad Jizerou

Žadatel má zkušenosti s realizací příměstských táborů, o které je mezi rodiči velký zájem, a má v úmyslu rozšířit nabídku příměstských táborů nejen na dobu letních prázdnin, ale i v době jarních a podzimních prázdnin. Letní prázdniny, ale i kratší jarní nebo podzimní prázdniny, jsou pro mnohé zaměstnané rodiče velkým problémem, neboť nemají zajištěnou péči a smysluplnou činnost pro své děti. Zákonná dovolená rodičů nepokrývá dobu, kdy dítě je ve škole, mají tak komplikace v zaměstnání.

Příměstské tábory s Tymiškou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015954 Příměstské tábory s Tymiškou

Cílem projektu je zlepšení nabídky cenově dostupného a kvalitního zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti  pracovního a soukromého života. Díky realizaci projektu budou moci pečující osoby být v pracovním procesu i v době letních prázdnin.

Příměstský tábor v muzeu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015936 Příměstský tábor v muzeu

O letních prázdninách se v Dobrovických muzeích uskutečnily tři turnusy příměstského tábora. Příměstský tábor v muzeu byl určen pro děti od 5 do 15 let a možnosti umístit své ratolesti využili rodiče hlavně z Dobrovicka. Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice se tak vždy na týden stalo útočištěm pro 15 dětí. Program byl nabitý nejen zábavnými a sportovními aktivitami, ale i vzdělávacími. Nejen průvodce v muzeu musí správně a zřetelně mluvit. Děti projevily zájem o natáčení vlastních videí, k čemuž jsou důležité základy správného mluvení. S tím nám pomohl při kurzu rétoriky herec Patrik Šimůnek.

Z každého dne jsme pořizovali fotografie, ze kterých si děti tvořily vlastní fotoalbumy se vzpomínkami a zážitky na prázdniny v muzeu. Součástí týdenního programu byl i jednodenní výlet vlakem do středověké vesničky Botanicus v Ostré na Nymbursku. Zde jsme vyzkoušeli nejen různá ruční řemesla, někteří nakoupili i dárky pro maminky, zdokonalili jsme se v poznávání bylinek, květin i zelenině, užili si bludiště a příjemnou procházkou došli k ohradám s domácími zvířaty. Při procházkách v Dobrovici jsme se seznámili s místní historií, navštívili jsme městkou renesanční radnici a obdivovali vyhlídku z věže. Někteří měli možnost podívat se i do cukrovaru. Užívali jsme si v lesoparku i na hřišti.

Od dětí je zpětná vazba velmi povzbuzující a po konzultacích s rodiči je o tábor velký zájem. Proto se už nyní těšíme na příští rok 2021, kdy budou vypsány další termíny Příměstského tábora v muzeu v Dobrovici.

O prázdninách se nenudíme!

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015856 O prázdninách se nenudíme!

Projekt poskytuje podporu rodičům a osobám pečujícím o děti ve věku 6-15 let při zajištění péče o děti v exponovaných prázdninových termínech, ve kterých se rodiče nemohou  sami postarat o zajištění hlídání svých potomků. Po dobu tří let tak bude realizováno celkem 18 turnusů příměstských táborů pro  děti v období letních prázdnin. Rodiče díky tomu nebudou limitováni na trhu práce a nebude omezován jejich kariérní růst. Pro děti je připraven bohatý volnočasový program pod vedením.

Equilibro – příměstské tábory www.equilibro.cz

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011108 Equilibro – příměstské tábory

„V letošním roce proběhly hned 3 turnusy tábora, které byli financovány z dotací MPSV z Fondu na podporu zaměstnanosti.

Zázemí tábora jsme měli v klidném rodinném prostředí na Chloumku u Dobrovice. Děti měli pestrý program, učili se pečovat a jezdit na našich koních Rockym a Pepině, udělali jsme si výlet a poznávali okolí jak ze země, tak i z koňského hřbetu.O akční program se nám postarala Policie ČR od Pořádkové jednotky a policejní psovodi, kterým tímto děkujeme. Udělali jsme si výlet do Nymburka, kde jsme navštívili Říční policii a Hasiče.  Kreslili jsme deníky, malovali temperami a vodovkami,  dělali jsme ryté obrázky voskovkami a tuší. Každý si vyrobil svou vlastní  mozaiku ze sklíček, náramky z korálků a zdobily se podkovy. Děti se na chvíli stali pekaři, dělali jsme housky a buchty. Na polích bylo plno máku,a tak jsme si užili zábavu tvořením makových obrázků, malovali jsme na trička, koně i na sebe. Cvičili jsme jógu, hráli různé hry a díky hezkému počasí jsme využili i místní koupaliště… Nesměl samozřejmě chybět ani táborák a opékání buřtů.

Všichni jsme si to užili, a každý si v programu našel určitě to své. Přikládáme pár fotek a celou galerii pak najdete na:  FB EQUILIBRO“

Příměstské tábory Spokojený svět

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009320 Spokojený svět – příměstské tábory
V průběhu letošních letních prázdnin proběhl 1. ročník příměstských táborů u koní v areálu JK Vacek, který byl podpořen z operačního programu Zaměstnanost. Celkem proběhly 4 běhy, jeden v červenci a další tři v srpnu. Zatímco 1. běh byl zahajovací a tak trochu zkušební, od 2. běhu byla kapacita příměstského tábora 15 dětí plně naplněna a u dětí měl tábor velký úspěch.
Během příměstského tábora se děti naučily základní znalosti o koních, péči o ně i zásady bezpečnosti. Nechyběl ani každodenní výcvik jízdy na koni, který byl přizpůsoben dovednostem jezdců. Děti si vyzkoušely starat se o koně, čistit je, sedlat i krmit, vzaly do ruky vidle i koště, zkrátka zkusily si vše, co se ve stájích děje. Kromě toho mohly hrát společenské hry – oblíbené byly dostihy a sázky a malý farmář, věnovaly se výtvarným aktivitám, běhaly parkur a skákaly přes překážky, povídaly si i jen tak odpočívaly. S rodiči dětí jsme byli v denním kontaktu a byl čas i na to, aby nám dávali zpětnou vazbu, jak se dětem u nás líbí. Areál JK Vacek se nachází v těsné blízkosti lesa a je obklopen ohradami s koňmi,  tak vytváří skvělé místo pro děti, které mají rády přírodu.
Další běhy příměstských táborů jsou plánovány na letní prázdniny roku 2019. Máme velkou radost, že se první ročník příměstských táborů povedl, dětem se u nás líbilo a některé absolvovaly i několik turnusů, s jejich rodiči jsme domluvení, že příští rok s nimi opět počítáme.
Milá paní Marušková, Marta si tábor u koní moc užila. Program byl perfektní, kamarádi báječní. Přijížděla domů každý den nadšená. Příští rok chce zase 🙂 Děkuji. PB

 

RC Bakovánek – příměstské tábory

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009326 Příměstské tábory

RC Bakovánek pořádá již osm let v období letních prázdnin rodiči a především dětmi velmi oblíbený příměstský tábor. Jelikož poptávka rodičů po účasti dětí na táboře každoročně převyšovala kapacitu, rozšířilo RC Bakovánek za finanční pomoci Evropské unie nabídku příměstských táborů.

V období jarních prázdnin nabízíme plavecký příměstský tábor. Bude se konat v obci Zvířetice v prostorách Famoz clubu. Děti budou mít denně dvouhodinovou plaveckou výuku, odpoledne bude naplněno táborovými aktivitami. V období letních prázdnin proběhnou tři běhy – jeden běh bude sportovní příměstský tábor se základnou ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Týden bude plný sportovních a táborových aktivit s jedním celodenním výletem uprostřed týdne. Druhý běh bude s výtvarným zaměřením. Konat se bude rovněž ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Třetí běh letního příměstského tábora se bude konat v lesoparku Důně v Kněžmostě. Náplň bude přírodovědná – badatelská. Letní tábory budou zakončeny táborákem a spaním ve stanech či pod širákem.

Cílem projektu je nabídnout rodičům širší nabídku příměstských táborů. Rodiče mají možnost vybrat si z více termínů, příp. využít více termínů, kdy bude zajištěna péče o jejich děti, a tak lépe pokrýt dobu školních prázdnin. Děti mají možnost trávit školní prázdniny zábavnou a smysluplnou formou. Mají zajištěn zajímavý celodenní program plný sportovních, výtvarných nebo přírodovědných činností.