OPZ

Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva – MAS Boleslavsko – OPZ – Prorodinná opatření II.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 17. 09. 2018

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 01. 2019 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

Kontakt pro další informace:

  • Bc. Tereza Kulíková
  • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
  • mobil: 607 848 831
  • telefon: 326 316 964

Přehled opatření programového rámce OPZ – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci