OPZ

Aktuálně vyhlášené výzvy

Kontakt pro další informace:

  • Bc. Tereza Kulíková
  • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
  • mobil: 607 848 831

Přehled opatření programového rámce OPZ – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci