OPZ

Aktuálně vyhlášené výzvy

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Podpora sociálního podnikání I.

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 26. 03. 2018
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

OPZ Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby I.

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 12. 03. 2018
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 11. 05. 2018 ve 12:00

Dokumenty k výzvě:

Kontakt pro další informace:

  • Tereza Kulíková
  • email: kulikova@mas-boleslavsko.cz
  • mobil: 607 848 831
  • telefon: 326 316 964

Přehled opatření programového rámce OPZ – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci