OPZ

Aktuálně vyhlášené výzvy

Přehled opatření programového rámce OPZ – SCLLD MAS Boleslavsko 2014-2020

Základní informace najdete zde v prezentaci