IROP – Připravenost jednotek požární ochrany

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Dobrovice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009512 Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Dobrovice

Projekt řeší nevyhovující stav hasičské zbrojnice JSDH Dobrovice. Projektem dojde ke stavebním úpravám hasičské zbrojnice. Díky tomu se zkvalitní situace v oblasti bezpečnosti a odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události z důvodu extrémního sucha.