IROP uzavřené výzvy

Výzva č. 8 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 24. 9. 2021 v 00:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+: 31. 10. 2021 ve 23:59 hod.

Dokumenty k výzvě:

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD (více informací naleznete ZDE)

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53 IROP

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 6. 10. 2021 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře

Výzva č. 7 – MAS Boleslavsko – IROP – Podpora sociálního podnikání

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                     12. 4. 2019 v 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        19. 8. 2019 ve 12:00 hod.

 

Dokumenty k výzvě:

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD (více informací naleznete ZDE)

 

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 65 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 65 IROP

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 17. 4. 2019 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace se semináře ZDE

Archiv dokumentů

Text výzvy: MAS Boleslavsko – IROP – Podpora sociálního podnikání

Text výzvy: znění k 15. 5. 2019: MAS Boleslavsko – IROP – Podpora sociálního podnikání

 

Výzva č. 6 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                     29. 3. 2019 v 16:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        13. 5. 2019 ve 12:00 hod.

 

Dokumenty k výzvě:

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD (více informací naleznete ZDE)

 

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 68 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 68 IROP

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 11. 4. 2019 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace ze semináře ZDE

 

Archiv dokumentů:

Výzva: MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II

Výzva: MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení

 

 

Výzva č. 5 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě II

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                    22. 3. 2019 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        30. 4. 2019 ve 12:00 hod.

 

Dokumenty k výzvě:

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD (více informací naleznete ZDE)

 

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53 IROP

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 9. 4. 2019 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace ze semináře ZDE

Výzva č. 4 – MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                     15. 8. 2018  v 16:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        14. 9. 2018 ve 12:00 hod.

 

Dokumenty k výzvě:

Seznam vybraných žádostí o podporu

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 69  Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD (naleznete ZDE)

Odkazy na dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 69 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 69 IROP

 

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 29. 8. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.

 

Výzva č. 3 – MAS Boleslavsko – IROP – Dostupné a kvalitní sociální služby

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                    31. 7. 2018 ve 04:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:        14. 9. 2018 ve 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

 

Seznam vybraných žádostí o podporu

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 62 Sociální infrastruktura, sociální bydlení – integrované projekty CLLD

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Odkaz na dokumenty k přípravě žádosti

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62 IROP

Přílohy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62 IROP

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 8. 8. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou

Prezentace ze semináře

 

 

Výzva č. 2 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                          10. 4. 2018 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v ISKP 2014+:             31. 5. 2018 ve 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 24. 4. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 24.4.2018 od 10 hod.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Seznam žádostí doporučených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise dne 18.06.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise 18.6.2018

Zápis z jednání Programového výboru dne 26.06.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru dne 26.06.2018

 

Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě

Pozvánka na informační seminář k výzvě plánovaný dne 22. 1. 2018 od 10 hod. na adrese: Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Prezentace z informačního semináře konaného 22.1.2018 od 10 hod.

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Seznam žádostí doporučených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise dne 09.04.2018

Zápis z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru dne 23.04.2018

 

Kontakt pro další informace:

  • Ing. Věra Marečková
  • email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
  • mobil: 702 097 109
  • telefon: 326 316 964