PRV – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Zkvalitnění zakládání porostů

2019-215-002-001-001 Zkvalitnění zakládání porostů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění zakládání porostů, optimalizaci využití půdy, zvýšení výnosů a snížení nepříznivých vlivů zemědělské činnosti na zadržování vláhy v půdě. Cíle projektu bude dosaženo pořízením nového diskového secího stroje, který umožňuje šetrné setí za nepříznivých klimatických podmínek, zejména v období suchých let, kdy je žádoucí minimalizovat vstupy na pozemek.