PRV – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Modernizace farmy

Reg. č. projektu 22/008/19210/120/215/003085

V rámci projektu byla podpořena nově vzniklá společnost, založená za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Předmětem hospodaření je chov ovcí v ekologickém zemědělství se zaměřením na produkci chovných jehňat plemene Suffolk. V rámci projektu byly pořízeny stroje a technologie pro jejich chov: přepravník zvířat, kladívkový mulčovač, oblouková plachtová hala, ovčí panely, příkrmiště se střechou a klec na vážení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení návěsu za traktor

Reg. č. projektu 22/008/19210/120/215/003080

Předmětem projektu bylo pořízení univerzálního návěsu za traktor. Návěs slouží k odvážení hnoje od stáje, odvozu komodit (seno, sláma, obilí) z pole do skladu a dovoz umělých hnojiv ze skladu prodejce na pole.

 

 

Zkvalitnění zakládání porostů

2019-215-002-001-001 Zkvalitnění zakládání porostů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění zakládání porostů, optimalizaci využití půdy, zvýšení výnosů a snížení nepříznivých vlivů zemědělské činnosti na zadržování vláhy v půdě. Cíle projektu bude dosaženo pořízením nového diskového secího stroje, který umožňuje šetrné setí za nepříznivých klimatických podmínek, zejména v období suchých let, kdy je žádoucí minimalizovat vstupy na pozemek.