Aktuality

16Bře 2023

Dne 23. 3. 2023 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 16:00 hodin v jednacím sále Radnice v Bakově nad Jizerou, Mírové nám. 10.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 9 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 8 projektů.

Pozvánka

18Led 2023

Dne 23. 01. 2023 vyhlašuje MAS Boleslavsko 9. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2023.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 01. 02. 2023 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

06Zář 2022

Přinášíme Vám příspěvek neziskové organizace Respondeo, z. s. Před začátkem školního roku organizace pomohla dětem ze sociálně slabých rodin sehnat nebo financovat školní pomůcky. Více informací naleznete ZDE.

13Dub 2022

Dne 14. 4. 2022 vyhlašuje MAS Boleslavsko 8. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 27. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

05Dub 2022

V týdnu od 11. 4. 2022 plánuje MAS Boleslavsko vyhlásit 6. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je předběžně stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 20. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

02Úno 2022

Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované církve a církevní právnické osoby. Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou informace zaslány napřímo.

Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč,

23Lis 2021

Dne 26. 11. 2021 se od 10:30 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko. Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů registrovaných v 8. výzvě IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III a nové schválení výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova na základě požadavku SZIF. Pozvánka

15Lis 2021

Dne 18. 11. 2021 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v 8. výzvě MAS Boleslavsko–IROP-Bezpečnost v dopravě III. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2021

Dne 24. 9. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko osmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě III“. 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31. 10. 2021 ve 23:59 hodin. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.  

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

23Čvn 2021

Dne 8. 7. 2021 se od 9:00 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova a schválení 8. výzvy v IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III včetně hodnotících kritérií pro věcné hodnocení.

Pozvánka

 

17Čvn 2021

Dne 24. 6. 2021 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 10:00 v zasedací místnosti MAS na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 9 projektů.

Pozvánka

03Čvn 2021

Dovolujeme se pozvat členy Valné hromady MAS Boleslavsko na jednání Valné hromady, které se uskuteční 17.6.2021 od 16:00 hod. v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513. Více informací naleznete v pozvánce.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na osobní setkání.

27Kvě 2021

Připravujeme jednání u kulatého stolu – cílem je projednat návrh koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko, prodiskutovat připomínky k návrhu SCLLD a dopracovat návrh SCLLD tak, aby mohla být předložena k veřejnému projednání a schválení.

Kulatý stůl se uskuteční 1. 6. 2021 v sídle MAS Boleslavsko, ul. 5. Května 513, Bakov nad Jizerou.

21Kvě 2021

Po mnoha měsících práce, dotazníkového šetření, osobních jednání a diskusí nad potřebami našeho regionu a nad možnostmi financování některých oblastí podporovaných ze strany EU se na Vás obracíme s návrhem Koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko na období 2021 – 2027, která je připravena k připomínkování a veřejnému projednávání.

Ode dnešního dne až do 31.5.2021 můžete k návrhu Strategie podávat svoje připomínky na přiloženém dokumentu připomínkový list.

Více informací k připomínkování
Koncepční část SCLLD MAS Boleslavsko
Připomínkový list

21Dub 2021

Od 22. 4. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko 4. výzvu z Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 24. 5. 2021.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 28. 4. 2021 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Pozvánka na seminář.

09Říj 2020

Dne 15. 10. 2020 ve 14:30 se uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání bude výběr projektů z Výzvy č. 4 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Pozvánku s programem jednání naleznete ZDE.

24Zář 2020

Dne 2. 10. 2020 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve Výzvě č. 4 v Programu rozvoje venkova.

Jednání komise bude předcházet veřejná obhajoba projektů podaných do výše uvedené výzvy. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2020

Dne 2. 10. 2020 od 10:00 se v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou uskuteční veřejná obhajoba projektů podaných do 4. výzvy MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

V případě zájmu o účast na veřejné obhajobě, kontaktujte, prosím, kancelář MAS Boleslavsko na tel. čísle 702 097 109 nebo prostřednictvím emailu mareckova@mas-boleslavsko.cz.

09Čvn 2020

Od 9. 6. 2020 vyhlašuje MAS Boleslavsko 4. výzvu v Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2. 3 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 9. 2020. Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář se uskuteční 18. 6. 2020 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou. Pozvánka na seminář

 

03Úno 2020

Společnost Volonté Czech pořádá v Bakově nad Jizerou kurzy pro maminky na mateřské/rodičovské dovolené. Kurzy jsou bezplatné a konají se na adrese 5.května 513 v Bakově nad Jizerou. Aktuální přehled kurzů a kontakty naleznete ZDE.

16Led 2020

Ve středu dne  29. 1. 2020 od 9:30 hodin se bude v prostorách MAS Boleslavsko, na adrese 5. května 513 v Bakově nad Jizerou, konat seminář na téma administrace projektů IROP ve fázi realizace.

Seminář je určen zejména pro příjemce dotace z IROP přes MAS Boleslavsko v roce 2019, ale zúčastnit se mohou i příjemci dotace z let dřívějších.

Lektory budou RNDr. Jana Bímová a Mgr. Jana Štěpánová, které mají s administrací projektů ve fázi realizace bohaté dlouholeté zkušenosti.

05Pro 2019

Zveme vás na akci pořádanou hrnčířským dvorem Zvířetice „Vánoce na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích“, která se koná od 30. listopadu 2019 do 6. ledna 2020. Program akce naleznete ZDE.

Akci podpořili: MAS Boleslavsko, KSMAS Středočeský kraj, Středočeský kraj a město Bakov nad Jizerou.

06Srp 2019

Dne 13. 8. 2019 se uskuteční dvě jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko.

První jednání bude zahájeno v 11:00, předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve Výzvě č. 3 v Programu rozvoje. Pozvánka Druhé jednání začíná ve 12:00, předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v 6. výzvě MAS Boleslavsko – IROP-Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II. Pozvánka

Obě jednání se uskuteční v Bakově nad Jizerou,

10Čvn 2019

Od 11. 6. 2019 vyhlašuje MAS Boleslavsko výzvu z Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2 a 3.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 15. 7. 2019. Podrobné informace najdete ZDE.

Informační seminář k této výzvě se uskuteční 19. 6. 2019 od 10:00 hod. v kanceláři MAS Boleslavsko na adrese: 5. května 513, Bakov nad Jizerou. Pozvánka

04Čvn 2019

MAS Boleslavsko z.ú. ve spolupráci se statutárním městem Mladá Boleslav pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Miroslavy Kašpárkové a dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Mladá Boleslav

srdečně zvou širokou veřejnost na

Den sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav v úterý 25. 6. 2019 v čase od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách před nákupním centrem Bondy

20Kvě 2019

Dne 29.05.2019 od 14 hodin proběhne workshop na téma „Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Bělé pod Bezdězem a blízkém okolí“.

Cílem setkání je podpora aktérů na úrovni obcí v oblasti včasné pomoci dětem a rodinám s dětmi v problémových situacích, objasnění rolí a kompetencí těchto aktérů v oblasti prevence ohrožení dítěte a případně, v případech již ohrožených dětí, v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Setkání je určeno především zástupcům obcí,

23Dub 2019

Dne 23. 4. 2019 byla změněna výzva č. 6 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II. Došlo k administrativní opravě u kritéria č. 5 věcného hodnocení.

Aktuální znění výzvy a kritérií pro věcné hodnocení naleznete na https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.

28Bře 2019

29. 3. 2019 vyhlašuje MAS Boleslavsko šestou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II“.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 13. 5. 2019 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.