Sociální služby v ORP Mladá Boleslav

V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.

Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.

Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.