Sociální služby v ORP Mladá Boleslav

Projekt: Sociální služby v ORP Mladá Boleslav CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

 

V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.

Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.

Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – setkání starostů

V květnu a červnu 2018 budou po celém ORP Mladá Boleslav probíhat setkání starostů s názvem: Role obce v sociálních záležitostech.

Dne 16. 05. 2018 již proběhlo v Bakově nad Jizerou ve spolupráci se starostou města Radimem Šimáně první setkání starostů. Další plánované setkání proběhne dne 23. 05. 2018 ve městě Dobrovice ve spolupráci se starostou Mgr. Tomášem Sedláčkem.

Na setkání jsou zvány vždy obce ležící poblíž měst, ve kterých se setkání pořádá.

Plán setkání budeme na našich stránkách aktualizovat.