Sociální služby v ORP Mladá Boleslav

Projekt: Sociální služby v ORP Mladá Boleslav CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

 

V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.

Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.

Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – pořádané akce

V květnu a červnu 2018 budou po celém ORP Mladá Boleslav probíhat setkání starostů s názvem: Role obce v sociálních záležitostech.

Dne 16. 05. 2018 již proběhlo v Bakově nad Jizerou ve spolupráci se starostou města Radimem Šimáně první setkání starostů. Další plánované setkání proběhne dne 23. 05. 2018 ve městě Dobrovice ve spolupráci se starostou Mgr. Tomášem Sedláčkem.

Na setkání jsou zvány vždy obce ležící poblíž měst, ve kterých se setkání pořádá.

4. 12. 2018 9:00 – 13:00 Konference – Den sociálních služeb

Proběhla konference, kde své příspěvky přednesli zástupci z kraje, asociace poskytovatelů sociálních služeb, výboru pro sociální věci, OSPOD. Na konferenci byli pozváni poskytovatelé sociálních služeb i zástupci místních samospráv. Na konferenci se mohli poskytovatelé sociálních služeb i představit formou bannerů, letáčků, apod.

31.1. 2019 9:00 – 11:00 Seminář – Komunikace jako základ úspěšné spolupráce

Seminář byl uspořádán pro zástupce samospráv a zástupce poskytovatelů sociálních služeb. Na toto téma se naráželo během společných setkání, a proto na základě této potřeby byl seminář uspořádán.

19. 2. 2019 9:00 – 12:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Bakově nad Jizerou a blízkém okolí

19. 3. 2019 14:00 – 17:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Dobrovici a blízkém okolí

17.4. 2019 14:00 – 17:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Benátkách nad Jizerou a blízkém okolí

Workshopy probíhají na území větších měst v ORP Mladá Boleslav. Jsou vždy přizváni zástupci okolních obcí, zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb, zástupci škol a praktických lékařů pro děti a dorost na území. Během workshopu se naráží na problémy nedostatečných kapacit sociálních služeb.

Dále je na červen připravován workshop na možná témata: fundraising a GDPR – dle zájmu poskytovatelů sociálních služeb a možností přednášejících.

Duben 2019 – setkání poskytovatelů sociálních služeb s Odborem sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav – prezentace výstupů projektu, příprava Dne sociálních služeb v červnu 2019.

Plán setkání budeme na našich stránkách aktualizovat.

Projekt je finančně podporován z operačního programu Zaměstnanost.