Sociální služby v ORP Mladá Boleslav

Projekt: Sociální služby v ORP Mladá Boleslav CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

 

V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.

Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.

Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – pořádané akce

 

19. září 2019 Závěrečné setkání

Na závěrečném setkání aktérů, kteří byli nejvíce osobně zapojeni do projektu Sociální služby v ORP Mladá Boleslav, bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci, seznámili Vás s finální verzí analytického dokumentu a otevřeli diskusi o tom, co můžeme dále udělat pro rozvoj sociální problematiky našeho regionu.

Pod odkazem naleznete ke stažení závěrečný dokument projektu “Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – analýza a hodnocení současného stavu”, který je výsledkem dvouleté práce realizačního týmu.

25. červen 2019 2. Den sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav – veletrh poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Mladá Boleslav

Cílem je prezentace poskytovatelů sociálních služeb činných v ORP Mladá Boleslav široké veřejnosti i samosprávám měst a obcí (představení služeb, prodej výrobků klientů, program pro veřejnost).

29. květen 2019 14:00 – 17:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Bělé pod Bezdězem a blízkém okolí

Workshopy probíhají na území větších měst v ORP Mladá Boleslav. Jsou vždy přizváni zástupci okolních obcí, zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb, zástupci škol a praktických lékařů pro děti a dorost na území. Během workshopu se naráží na problémy nedostatečných kapacit sociálních služeb.

13. květen 2019 Setkání starostů měst v ORP Mladá Boleslav a aktérů působících v sociální oblasti

Na setkání bude představen Sociální fond Voticko – příklad dobré praxe financování sociálních služeb a spolupráce měst a obcí v sociální oblasti v Mikroregionu Voticko a budeme moci diskutovat situaci v našem ORP.

17. duben 2019 14:00 – 17:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Benátkách nad Jizerou a blízkém okolí

Workshopy probíhají na území větších měst v ORP Mladá Boleslav. Jsou vždy přizváni zástupci okolních obcí, zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb, zástupci škol a praktických lékařů pro děti a dorost na území. Během workshopu se naráží na problémy nedostatečných kapacit sociálních služeb.

19. březen 2019 14:00 – 17:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Dobrovici a blízkém okolí

Workshopy probíhají na území větších měst v ORP Mladá Boleslav. Jsou vždy přizváni zástupci okolních obcí, zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb, zástupci škol a praktických lékařů pro děti a dorost na území. Během workshopu se naráží na problémy nedostatečných kapacit sociálních služeb.

19. únor 2019 9:00 – 12:00 Workshop – Pomoc dětem a rodinám s dětmi v Bakově nad Jizerou a blízkém okolí

Workshopy probíhají na území větších měst v ORP Mladá Boleslav. Jsou vždy přizváni zástupci okolních obcí, zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb, zástupci škol a praktických lékařů pro děti a dorost na území. Během workshopu se naráží na problémy nedostatečných kapacit sociálních služeb.

31. leden 2019 9:00 – 11:00 Seminář – Komunikace jako základ úspěšné spolupráce

Seminář byl uspořádán pro zástupce samospráv a zástupce poskytovatelů sociálních služeb. Na toto téma se naráželo během společných setkání, a proto na základě této potřeby byl seminář uspořádán.

4. prosinec 2018 9:00 – 13:00 Konference – Den sociálních služeb

Proběhla konference, kde své příspěvky přednesli zástupci z kraje, asociace poskytovatelů sociálních služeb, výboru pro sociální věci, OSPOD. Na konferenci byli pozváni poskytovatelé sociálních služeb i zástupci místních samospráv. Na konferenci se mohli poskytovatelé sociálních služeb i představit formou bannerů, letáčků, apod.

V květnu a červnu 2018 budou po celém ORP Mladá Boleslav probíhat setkání starostů s názvem: Role obce v sociálních záležitostech.

Na setkání jsou zvány vždy obce ležící poblíž měst, ve kterých se setkání pořádá.

Bezno 13. červen 2018 ve spolupráci se starostou města Mgr. Zdeňkem Volfem

Bělá pod Bezdězem 6. červen 2018 ve spolupráci se starostkou města Jitkou Tošovskou

Dolní Bousov 30. květen 2018 ve spolupráci se starostou města Miroslavem Bočkem

Dobrovice 23. květen 2018 ve spolupráci se starostou města Mgr. Tomášem Sedláčkem

Bakov nad Jizerou 16. květen 2018 ve spolupráci se starostou města Radimem Šimáně

 

Tématické pracovní skupiny:

Společné setkání tematických pracovních skupin

Na setkání budou diskutována témata všech pracovních skupin, probereme aktuální situaci cílových skupin obecně i přímo v ORP Mladá Boleslav, problémy u jednotlivých cílových skupin, nedostatky sítě i možnosti vylepšení.

27. června 2019

11. června 2019

13. května 2019

15. dubna 2019

27. března 2019

Rodina, děti a mládež

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 15.2. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 10.5. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 16.10. 2018

Senioři a osoby se zdravotním postižením

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 1.3. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 19.9. 2018

Osoby ohrožené závislostí

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 8.3. 2018

SETKÁNÍ Pracovní skupiny 8.11. 2018

 

Projekt byl finančně podpořen z operačního programu Zaměstnanost.