Seminář pro žadatele

Dne 24.4.2018 se koná seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu. Bližší informace k semináři naleznete v přiložené pozvánce:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

 

Dne 22. 1. 2018 se koná seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu. Bližší info k semináři naleznete v přiložené pozvánce:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Bezpečnost v dopravě I.

Prezentace z informačního semináře: Seminář pro žadatele – Bezpečnost v dopravě I.

 

Dne 17. 1. 2018 se konají semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost. Bližší info k seminářům naleznete v přiložených pozvánkách:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Prorodinna opatření I.

Prezentace z informačního semináře: Seminář pro žadatele – Prorodinná opatření I.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Zaměstnanost I.

Prezentace z informačního semináře: Seminář pro žadatele – Zaměstnanost I.