Seminář pro žadatele

Dne 22. 1. 2018 se koná semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu. Bližší info k semináři naleznete v přiložené pozvánce:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – bezpečnost v dopravě I.

 

Dne 17. 1. 2018 se konají semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost. Bližší info k seminářům naleznete v přiložených pozvánkách:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – prorodinna opatření I.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – zaměstnanost I.