Animace škol

Animace škol a školských zařízení pro OP VVV

MAS Boleslavsko z.ú., poskytuje podporu škol regionu při projektech Šablon pro MŠ a ZŠ – Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v rámci tzv. Animace škol a školských zařízení.

Jakou podporu od nás můžete očekávat:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Kontakt pro další informace:

  • Miroslav Vaněk
  • email: skladbawg11@seznam.cz
  • mobil: 603 203 889

Další informace k projektu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu