Příprava SCLLD

Tvorba strategie SCLLD – zapojení komunity

 

Dotazníkové šetření na webu MAS

Výstup z dotazníkového šetření – Projektové záměry 2021+

Jednání u kulatého stolu – 1. 6. 2021 – Zápis

Veřejné projednání návrhu strategie – jednání Valné hromady 17. 6. 2021 – Zápis