IROP – Bezpečnost v dopravě

Nový chodník v Sýčině

Investiční akce města Dobrovice, místní část Sýčina spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu IROP ve výši 95 % uznatelných nákladů stavby byla zahájena první etapou výstavby v červnu 2018. Jedná se o úsek chodníku délky cca 210m podél komunikace III/27944 od prodejny potravin na konec obce. Samotné výstavbě tohoto úseku chodníku předcházela přeložka distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, která ukládala do země nadzemní kabelové vedení.

V současné době probíhá výstavba druhého úseku chodníku dlouhého cca 180m mezi prodejnou potravin a křižovatkou u čekárny. Třetí poslední úsek nového chodníku naproti čekárně spolu s rozšířením a obnovou autobusového zálivu včetně osvětleného přechodu pro chodce by měl být dokončen v září 2018. Celkové náklady stavby představují výši téměř 3.306.000,-Kč.

R. Jandura, srpen 2018