2_Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

Projekt: IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008695

2_Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko

Datum zahájení:         1.10.2018

Datum ukončení:        31.12.2023

Projekt zahrnuje klíčové aktivity MAS, tj. přípravné podpůrné činnosti, provozní a administrativní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení.

Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Boleslavsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
– Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění realizace Strategie CLLD
– Animace SCLLD (propagace, semináře)
– Animace škol a školských zařízení v souladu s OP VVV

Projekt je finančně podporován z Integrovaného regionálního operačního programu.