MAS Boleslavsko


MAS Boleslavsko se nachází v severní části Středočeského kraje a zahrnuje obce Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Dobrovice a další přilehlé územní celky. MAS Boleslavsko je regionálním partnerem všech subjektů Boleslavska, včetně Statutárního města Mladá Boleslav, které samo nemůže být členem MAS a které MAS Boleslavsko podporuje a je jejím partnerem v několika projektech.

Jsme v denním kontaktu se starosty obcí, s nimiž projednáváme nejen problematiku samospráv, ale i celkový rozvoj obcí, včetně činnosti neziskových organizací a podnikatelské sféry. Jednou z hlavních náplní MAS Boleslavsko je poradenství v oblasti dotací a realizace vlastní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, na základě které dochází k finanční podpoře obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů i soukromých osob.

MAS Boleslavsko realizuje nebo se účastní projektů určených pro celé ORP Mladá Boleslav, a to v oblasti školství, cestovního ruchu, životního prostředí a sociálních služeb.