Pro žadatele o dotace

MAS Boleslavsko sleduje pro své partnery dotační řízení jak národních dotačních titulů, tak i dotačních titulů podpořených z EU. V rámci své činnosti poskytuje základní informace a avizuje vyhlášené dotační řízení.