MAS Boleslavsko z.ú. ve spolupráci se statutárním městem Mladá Boleslav pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Miroslavy Kašpárkové a dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Mladá Boleslav

srdečně zvou širokou veřejnost na

Den sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav v úterý 25. 6. 2019 v čase od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách před nákupním centrem Bondy

Seznamte se s ambulantními, terénními či pobytovými sociálními službami, které jsou v našem regionu dostupné.

Doprovodný program:

  • prodej výrobků klientů místních poskytovatelů sociálních služeb
  • dílničky pro děti
  • zážitkové aktivity k tématu života našich znevýhodněných spoluobčanů:
    • využívaní kompenzačních pomůcek pro zdravotně znevýhodněné osoby
    • geronto-oblek simulující život člověka v pokročilém věku
    • trénování a procvičování paměti

Dobrovolná sbírka školních pomůcek a knih pro děti:

Během celé akce bude probíhat dobrovolná sbírka, do které můžete přinést školní pomůcky a knihy pro děti a mládež, které již nebudete potřebovat a které budou následně předány prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb potřebným rodinám.