MAS Boleslavsko

23Lis 2021

Dne 26. 11. 2021 se od 10:30 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko. Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů registrovaných v 8. výzvě IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III a nové schválení výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova na základě požadavku SZIF. Pozvánka

15Lis 2021

Dne 18. 11. 2021 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v 8. výzvě MAS Boleslavsko–IROP-Bezpečnost v dopravě III. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2021

Dne 24. 9. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko osmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě III“. 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31. 10. 2021 ve 23:59 hodin. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.  

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

23Čvn 2021

Dne 8. 7. 2021 se od 9:00 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova a schválení 8. výzvy v IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III včetně hodnotících kritérií pro věcné hodnocení.

Pozvánka

 

17Čvn 2021

Dne 24. 6. 2021 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 10:00 v zasedací místnosti MAS na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 9 projektů.

Pozvánka

03Čvn 2021

Dovolujeme se pozvat členy Valné hromady MAS Boleslavsko na jednání Valné hromady, které se uskuteční 17.6.2021 od 16:00 hod. v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513. Více informací naleznete v pozvánce.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na osobní setkání.

27Kvě 2021

Připravujeme jednání u kulatého stolu – cílem je projednat návrh koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko, prodiskutovat připomínky k návrhu SCLLD a dopracovat návrh SCLLD tak, aby mohla být předložena k veřejnému projednání a schválení.

Kulatý stůl se uskuteční 1. 6. 2021 v sídle MAS Boleslavsko, ul. 5. Května 513, Bakov nad Jizerou.

21Kvě 2021

Po mnoha měsících práce, dotazníkového šetření, osobních jednání a diskusí nad potřebami našeho regionu a nad možnostmi financování některých oblastí podporovaných ze strany EU se na Vás obracíme s návrhem Koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko na období 2021 – 2027, která je připravena k připomínkování a veřejnému projednávání.

Ode dnešního dne až do 31.5.2021 můžete k návrhu Strategie podávat svoje připomínky na přiloženém dokumentu připomínkový list.

Více informací k připomínkování
Koncepční část SCLLD MAS Boleslavsko
Připomínkový list