MAS Boleslavsko

13Dub 2022

Dne 14. 4. 2022 vyhlašuje MAS Boleslavsko 8. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 27. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

05Dub 2022

V týdnu od 11. 4. 2022 plánuje MAS Boleslavsko vyhlásit 6. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je předběžně stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 20. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

02Úno 2022

Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované církve a církevní právnické osoby. Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou informace zaslány napřímo.

Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč,

23Lis 2021

Dne 26. 11. 2021 se od 10:30 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko. Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů registrovaných v 8. výzvě IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III a nové schválení výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova na základě požadavku SZIF. Pozvánka

15Lis 2021

Dne 18. 11. 2021 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v 8. výzvě MAS Boleslavsko–IROP-Bezpečnost v dopravě III. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2021

Dne 24. 9. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko osmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě III“. 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31. 10. 2021 ve 23:59 hodin. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.  

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí