Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované církve a církevní právnické osoby. Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou informace zaslány napřímo.

Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč, což představuje podporu projektů s celkovými způsobilými výdaji přibližně 6 575 001 Kč.

Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec března 2022. Více informací ZDE.