Dne 26.6.2018 proběhne jednání Programového výboru MAS Boleslavsko. Jednání se koná od 15:15 hod. v kanceláři MAS v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513.

Na jednání bude probíhat výběr zaregistrované žádosti o podporu ve Výzvě č.2 MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání. Více informací naleznete v pozvánce.