Dne 7. 8. 2018 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se koná od 10:00 hod. v kanceláři MAS v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513. Na jednání bude probíhat hodnocení zaregistrovaných žádostí o podporu ve Výzvě č. 1 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Více informací naleznete v pozvánce.

Součástí jednání bude i veřejná obhajoba projektů.