Připravujeme jednání u kulatého stolu – cílem je projednat návrh koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko, prodiskutovat připomínky k návrhu SCLLD a dopracovat návrh SCLLD tak, aby mohla být předložena k veřejnému projednání a schválení.

Kulatý stůl se uskuteční 1. 6. 2021 v sídle MAS Boleslavsko, ul. 5. Května 513, Bakov nad Jizerou.