O nás

13Čvn 2018

Dne 06.06.2018 proběhlo v Bělé pod Bezdězem ve spolupráci se starostkou města Jitkou Tošovskou setkání starostů.

Další setkání proběhne dnes 13.06.2018 v městysi Bezno ve spolupráci se starostou Mgr. Zdeňkem Volfem.

Na setkání jsou zvány vždy obce ležící poblíž měst, ve kterých se setkání pořádá.
Plán setkání budeme na našich stránkách aktualizovat.

11Čvn 2018

Dne 18.6.2018 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se koná od 10:00 hod. v kanceláři MAS v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513. Na jednání bude probíhat hodnocení zaregistrované žádosti o podporu ve Výzvě č.2 MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání. Více informací naleznete v pozvánce.

21Kvě 2018

Dne 16.05.2018 proběhlo v Bakově nad Jizerou ve spolupráci se starostou města Radimem Šimáně první setkání starostů.

Další plánované setkání proběhne dne 23.05.2018 ve městě Dobrovice ve spolupráci se starostou Mgr. Tomášem Sedláčkem.

Na setkání jsou zvány vždy obce ležící poblíž měst, ve kterých se setkání pořádá.
Plán setkání budeme na našich stránkách aktualizovat.

03Dub 2018

Dne 9. 4. 2018 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko, místem konání bude kancelář MAS na adrese 5. května 513 v Bakově nad Jizerou. Na jednání bude probíhat hodnocení zaregistrovaných žádostí o podporu ve výzvách „MAS Boleslavsko – Zaměstnanost I“ (od 14 hodin – pozvánka) a „MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě“ (od 15 hodin – pozvánka).

03Bře 2018

Místní akční skupina MAS Boleslavsko, z.ú. hledá kolegu/kolegyni do svého týmu na pozici Manažer operačních programů EU – IROP a PRV.

Náplní práce bude zejména příprava výzev k čerpání finančních prostředků, jejich vyhlašování, administrace, práce s žadateli, animace potenciálních žadatelů v území (organizace informačních schůzek, řešení individuálních dotazů), konzultace s řídícími orgány. Více informací naleznete ZDE.

22Úno 2018

Zveme všechny zájemce na výjezdní zasedání projektu Místní Akční Plán vzdělávání v ORP Mladá Boleslav, které proběhne ve dnech 22.-23. února 2018 v Kutné Hoře. Budeme diskutovat o prioritách v oblasti vzdělávání a budeme plánovat konkrétní aktivity spolupráce. Určeno pro pedagogy, rodiče, zástupce obcí, škol i neziskových organizací. Součástí je i exkurze do dvou vybraných škol v Kutné Hoře. V příloze naleznete pozvánku s detailním programem.

20Úno 2018

MAS Boleslavsko z.ú. mění od ledna 2018 své sídlo.

Nově máme sídlo na adrese ul. 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou.

19Lis 2017

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Mladá Boleslav, bychom Vás rádi pozvali na setkání ke tvorbě strategie v oblasti školství pro region Mladoboleslavska. Na setkání se bude tvořit strategie, budeme diskutovat, dohadovat se na prioritách a zároveň se dozvíte novinky z aktuálního dění v oblasti školství.

12Lis 2017

Po ověření zápisu z Valné hromady MAS Boleslavsko zde budou k dispozici všechny informace z jednání.

23Říj 2017

Pozvánka na valnou hromadu MAS Boleslavsko,

která se koná dne 31. října 2017 v 16 hod. v Bakově nad Jizerou, Mírové náměstí 10 v sále radnice v 2. patře.

13Lis 2016

Předseda Programového výboru si dovoluje pozvat všechny členy MAS Boleslavsko na jednání valné hromady, které se bude konat dne 24.11.2016 v 16,00 hodin v Bakově nad Jizerou, Mírové náměstí 10.

20Dub 2016

Valná hromada MAS dne 23.3.2016 schválila Strategii CLLD. Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR předložila MAS dne 30. 3. 2016 žádost o podporu této SCLLD.


Předmětem činnosti místní akční skupiny je zejména vytvoření partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), podpora a organizace aktivit pro rozvoj regionu Boleslavsko a jeho občanů, prezentace regionu.

MAS Boleslavsko sdružuje obce, občanská sdružení, hospodářské a podnikatelské subjekty, školy, odborné instituce, příspěvkové organizace a další právnické a fyzické osoby na základě uzavření partnerské smlouvy. Tyto subjekty jsou partnery MAS a spojuje je zájem o rozvoj regionu Mladoboleslavska.

MAS se mimo jiné zabývá zprostředkováním grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními akcemi buď jako pořadatel nebo jako partner.

Zastoupení veřejného sektoru v MAS nesmí být vyšší než 49 %. Výhodou MAS je, že pracuje „zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od jeho obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady.