O nás

16Bře 2023

Dne 23. 3. 2023 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 16:00 hodin v jednacím sále Radnice v Bakově nad Jizerou, Mírové nám. 10.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 9 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 8 projektů.

Pozvánka

18Led 2023

Dne 23. 01. 2023 vyhlašuje MAS Boleslavsko 9. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2023.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 01. 02. 2023 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

06Zář 2022

Přinášíme Vám příspěvek neziskové organizace Respondeo, z. s. Před začátkem školního roku organizace pomohla dětem ze sociálně slabých rodin sehnat nebo financovat školní pomůcky. Více informací naleznete ZDE.

13Dub 2022

Dne 14. 4. 2022 vyhlašuje MAS Boleslavsko 8. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 27. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

05Dub 2022

V týdnu od 11. 4. 2022 plánuje MAS Boleslavsko vyhlásit 6. výzvu z Programu rozvoje venkova pro Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je předběžně stanoveno na 16. 5. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 20. 4. 2022 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

02Úno 2022

Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované církve a církevní právnické osoby. Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou informace zaslány napřímo.

Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč,

23Lis 2021

Dne 26. 11. 2021 se od 10:30 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko. Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů registrovaných v 8. výzvě IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III a nové schválení výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova na základě požadavku SZIF. Pozvánka

15Lis 2021

Dne 18. 11. 2021 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v 8. výzvě MAS Boleslavsko–IROP-Bezpečnost v dopravě III. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2021

Dne 24. 9. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko osmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě III“. 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31. 10. 2021 ve 23:59 hodin. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.  

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

23Čvn 2021

Dne 8. 7. 2021 se od 9:00 hodin v Bakově nad Jizerou, v kanceláři MAS na adrese 5. května 513, uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání je rozhodnutí o výběru projektů k financování ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova a schválení 8. výzvy v IROP v Opatření O1 s názvem MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III včetně hodnotících kritérií pro věcné hodnocení.

Pozvánka

 

17Čvn 2021

Dne 24. 6. 2021 proběhne jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Jednání se uskuteční od 10:00 v zasedací místnosti MAS na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Předmětem jednání je věcné hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č. 5 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Hodnocení projektů bude předcházet veřejná obhajoba projektů – bude prezentováno 9 projektů.

Pozvánka

03Čvn 2021

Dovolujeme se pozvat členy Valné hromady MAS Boleslavsko na jednání Valné hromady, které se uskuteční 17.6.2021 od 16:00 hod. v Bakově nad Jizerou, ul. 5. května 513. Více informací naleznete v pozvánce.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na osobní setkání.

27Kvě 2021

Připravujeme jednání u kulatého stolu – cílem je projednat návrh koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko, prodiskutovat připomínky k návrhu SCLLD a dopracovat návrh SCLLD tak, aby mohla být předložena k veřejnému projednání a schválení.

Kulatý stůl se uskuteční 1. 6. 2021 v sídle MAS Boleslavsko, ul. 5. Května 513, Bakov nad Jizerou.

21Kvě 2021

Po mnoha měsících práce, dotazníkového šetření, osobních jednání a diskusí nad potřebami našeho regionu a nad možnostmi financování některých oblastí podporovaných ze strany EU se na Vás obracíme s návrhem Koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko na období 2021 – 2027, která je připravena k připomínkování a veřejnému projednávání.

Ode dnešního dne až do 31.5.2021 můžete k návrhu Strategie podávat svoje připomínky na přiloženém dokumentu připomínkový list.

Více informací k připomínkování
Koncepční část SCLLD MAS Boleslavsko
Připomínkový list

21Dub 2021

Od 22. 4. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko 4. výzvu z Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 24. 5. 2021.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 28. 4. 2021 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Pozvánka na seminář.

09Říj 2020

Dne 15. 10. 2020 ve 14:30 se uskuteční jednání Programového výboru MAS Boleslavsko.

Na programu jednání bude výběr projektů z Výzvy č. 4 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

Pozvánku s programem jednání naleznete ZDE.

24Zář 2020

Dne 2. 10. 2020 od 10:00 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS Boleslavsko. Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve Výzvě č. 4 v Programu rozvoje venkova.

Jednání komise bude předcházet veřejná obhajoba projektů podaných do výše uvedené výzvy. Pozvánku naleznete ZDE.

24Zář 2020

Dne 2. 10. 2020 od 10:00 se v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou uskuteční veřejná obhajoba projektů podaných do 4. výzvy MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova.

V případě zájmu o účast na veřejné obhajobě, kontaktujte, prosím, kancelář MAS Boleslavsko na tel. čísle 702 097 109 nebo prostřednictvím emailu mareckova@mas-boleslavsko.cz.

09Čvn 2020

Od 9. 6. 2020 vyhlašuje MAS Boleslavsko 4. výzvu v Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2. 3 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 9. 2020. Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář se uskuteční 18. 6. 2020 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou. Pozvánka na seminář

 


Předmětem činnosti místní akční skupiny je zejména vytvoření partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), podpora a organizace aktivit pro rozvoj regionu Boleslavsko a jeho občanů, prezentace regionu.

MAS Boleslavsko sdružuje obce, občanská sdružení, hospodářské a podnikatelské subjekty, školy, odborné instituce, příspěvkové organizace a další právnické a fyzické osoby na základě uzavření partnerské smlouvy. Tyto subjekty jsou partnery MAS a spojuje je zájem o rozvoj regionu Mladoboleslavska.

MAS se mimo jiné zabývá zprostředkováním grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními akcemi buď jako pořadatel nebo jako partner.

Zastoupení veřejného sektoru v MAS nesmí být vyšší než 49 %. Výhodou MAS je, že pracuje „zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od jeho obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady.