Veřejné projednání koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko na období 2021 – 2027