Po mnoha měsících práce, dotazníkového šetření, osobních jednání a diskusí nad potřebami našeho regionu a nad možnostmi financování některých oblastí podporovaných ze strany EU se na Vás obracíme s návrhem Koncepční části Strategie CLLD MAS Boleslavsko na období 2021 – 2027, která je připravena k připomínkování a veřejnému projednávání.
Ode dnešního dne až do 31.5.2021 můžete k návrhu Strategie podávat svoje připomínky na přiloženém dokumentu připomínkový list.