Seminář pro zájemce a žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 5 bude nahrazen individuálními konzultacemi. Termín konzultace si můžete domluvit na telefonním čísle 702 097 109 nebo e-mailu mareckova@mas-boleslavsko.cz.