Vysvětlení podrobností strategie, definování potřebností jednotlivých aktérů i celku, diskuse nad připravovanou analytickou částí SCLLD