Výzvy PRV č. 6 a 7 byly stornovány z technicko-administrativních důvodů.