Od 31. 7. 2018 vyhlašuje MAS Boleslavsko třetí výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Dostupné a kvalitní sociální služby“.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 8. 2018 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.