Od 22. 3. 2019 vyhlašuje MAS Boleslavsko pátou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě II“.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 4. 2019 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí