29. 3. 2019 vyhlašuje MAS Boleslavsko šestou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II“.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 13. 5. 2019 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

Společné pro všechny aktivity

– obce

– organizace zřizované nebo zakládané obcemi

– nestátní neziskové organizace

– církve

– církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

– zařízení péče o děti do 3 let

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit