12. 4. 2019 vyhlašuje MAS Boleslavsko sedmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Podpora sociálního podnikání“

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 16. 5. 2019 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop. 

Výzva je zaměřena na aktivity: Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření podniku a Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, v platném znění;

– obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích, v platném znění;

– nestátní neziskové organizace;

– církve;

– církevní organizace