Dne 24. 9. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko osmou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „Bezpečnost v dopravě III“. 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31. 10. 2021 ve 23:59 hodin. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop.  

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí