Od 22. 4. 2021 vyhlašuje MAS Boleslavsko 4. výzvu z Programu rozvoje venkova ve Fichi 1, 2 a 5.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 24. 5. 2021.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv .

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 28. 4. 2021 od 10:00 hodin v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou.

Pozvánka na seminář.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny dva dny před konáním semináře na webových stránkách MAS https://www.mas-boleslavsko.cz/aktuality